LAD atsaka finansējumu ceļa Pilsrundāle-Svitene izbūvē paveiktajiem darbiem

Ceļu Pilsrundāle-Svitene Rundāles novada pašvaldība ļoti sliktā tehniskā stāvoklī pārņēma no valsts pirms vairākiem gadiem. Atjaunošanai tika piesaistīti apmēram miljons eiro Eiropas Savienības fondu līdzekļi, kas paredzēja atjaunot grants segumu, bet pašvaldība par saviem līdzekļiem uzklāja asfaltu. Ceļa remonts bija tik ļoti ilgi gaidīts. Tas vēl nebija nodots ekspluatācija, būvnieks vēl nebija novērsis defektus, taču jauniešu organizācija pagājušā gada pavasarī rīkoja ''Asfalta svētkus''.

Eva Reinfelde, biedrības ''Mums pieder pasaule'' vadītāja, pauž, ka tikko dabūtas tiesības un gribas pabraukāt pa konkrēto ceļu. Viņa uzsver: “Kaut vai ar visiem defektiem, bet galvenais, ka ir asfalts.”

Jāsaka, tagad defekti esot novērsti, kā arī ceļš nodots arī ekspluatācijā. Diemžēl pēc pārbaudēm Lauku atbalsta dienests (LAD) lēmis par projekta saistību pārtraukšanu un izmaksāta avansa 234 000 eiro apmērā atmaksu.

Iveta Oša, LAD Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktore, stāsta, ka materiāli, kas iebūvēti ceļa segumā neatbilst tiem, kas norādīti dokumentācijā. Viņai šķiet, ka tā ir neatbilstība – maksājums noraidīts, kā arī finansējums atteikts.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs  Aivars Okmanis pauž, ka, viņaprāt, tā neesot bijusi materiāla neatbilstība, jo jau projektā tā bijis paredzēts. Viņš uzskata, ka atbildīgs ir būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, kas parakstīja veikto darbu aktus par to, kāds materiāls tur ir iebūvēts.

Pašvaldība lēmumu pārsūdzējusi Zemkopības ministrijā, tomēr ministrija to atstājusi nemainīgu, tāpēc pašvaldība avansa maksājumu atmaksājusi. Būvnieki telefonsarunā skaidro, ka visi darbi esot paveikti kvalitatīvi. Līdzīga atbilde tiek saņemta no uzņēmuma ''RoadLat'', kas veica būvuzraudzību. Viņuprāt, Zemkopības ministrija, izskatot pasūtītāja apstrīdēšanas iesniegumu par LAD lēmumu, šos argumentus nav pēc būtības izvērtējusi un atspēkojusi.

Ceturtdien novada domē notiks komitejas sēde, kurā tiks izvērtēta arī būvnieku uzņēmuma ''Viona'' un būvuzraudzības sniedzēju uzņēmuma''RoadLat'' atbildība. Bez Eiropas finansējuma novada iedzīvotāji aizņēmumu ceļa remontam maksās līdz 2043. gadam, kas ir vairāk nekā divi miljoni eiro. Par projekta administrēšanā LAD konstatētajām krāpnieciska rakstura pazīmēm Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu.