Lai cīnītos ar atkarībām, nepieciešams izprast lietotāju uzvedību

Atkarību izraisošās vielas kļūst arvien iedarbīgākas un to lietošana arvien izplatītāka, tādēļ svarīgi izstrādāt un ieviest efektīvus regulējumus. Jau šobrīd Saeimā notiek darbs pie likumprojekta par dažādo smēķēšanas produktu ierobežošanu. Arī Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts pievērsies šai problēmai.

Lai rastu efektīvu risinājumu atkarību ierobežošanai, svarīga ir lietotāju profila izpēte – tā ReTV Ziņām norāda pētniece Aija Zobena. Viņa uzskata, ka nozaru eksperti saprot to, cik būtiska ir atkarības tēma, katrs jau pēc saviem ieskatiem un iespējām arī rīkojoties, taču zinātnē balstītas informācijas par lietotāju uzvedību trūkst. Spriežot par elektorinskajām cigaretēm, līdzīgu viedokli pauž arī Iekšlietu ministrijā (IeM). “Mums ļoti pietrūkst datu par to, kāds ir lietotāja profils. Sākot ar 10 līdz 65, 70 gadiem. Motivācijas – kāpēc? Ja mums ir skaidra vīzija, kāpēc lieto, tad varam organizēt tikai pierādījumos balstītu politiku, jo vienreizlietojamie veipi izkrīt no klasiskiem rāmjiem par to, kāds ir smēķētāju profils,” saka IeM Nozaru politikas departamenta vecākā referente Agnese Zīle-Veisberga.

Līdz ar to, izprotot dažādās smēķēšanas produktu lietotāju grupas, jau ar trāpīgākiem vēstījumiem varētu problēmu efektīvāk risināt. Savukārt no Veselības ministrijas (VM) viedokļa pētījumu esot pietiekoši daudz. “Lai izveidotu labu un arī pētījumos balstītu regulējumu, jo mēs pamatā balstāmies gan uz Pasaules Veselības organizācijas izstrādātajām rekomendācijām, gan arī uz citu valstu pieredzi, kurās jau ir ieviesti atsevišķi ierobežojumi. Tas, kas šobrīd varbūt iztrūkst, ir tas, ka nāk tirgū jauni produkti, par šiem jaunajiem produktiem mums nav pietiekošu pētījumu,” norāda VM Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte Sanita Lazdiņa.

Jāpiemin, ka šobrīd Saeimā galīgajam lasījumam virza likumprojekts, kas noteiktu, ka tabakas izstrādājumus, aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes būs aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem. Plānots aizliegt arī tādus elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus.Foto: Freepik; ilustratīvs