Lai glābtu Gaujienas pili, iesaka to pārdot par vienu eiro

Smiltenes novadā apzināts un izvērtēts kultūrvēsturiskais mantojums, lai pašvaldībai būtu skaidrība, kā katru objektu nākotnē apsaimniekot un izmantot. Vēsturisko objektu tehniskais stāvoklis novadā ir ļoti atšķirīgs, tāpat arī daļa no tiem vairs nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Vairākus objektus plānots nodot atsavināšanai jeb pārdot, to vidū arī Gaujienas jaunā pils. 

Gaujienas jaunajā pilī gandrīz simts gadus atradās skola. Taču nu jau rit trešais gads, kopš mācības šeit vairs nenotiek. 

Pagasta pārvaldniece Inguna Avota izrāda visu vēsturisko Gaujienas pils muižas ansambli, tajā ietilpst muižkunga māja, ledus pagrabs, klēts, ugunsdzēsēju māja, dārznieka māja un sūkņa namiņš. Pils esot jaunākā celtne muižas ansamblī. 

Par siltumu pilī rūpējas ēkas pārvaldniece Ināra Kurloviča. Viņa pati kādreiz šeit mācījusies un atceras, ka skolas gados malkas pagales pa šaurām kāpnēm bērni stiepuši pat uz trešo pils stāvu. Tagad viņa to dara viena. “Lai te kaut kas notiktu, vajag citu apkuri. Pilī ir 30 krāsnis. Ikdienā es kurinu 11, bet pārējās… meistari ir teikuši, ka vajag tā, lai katra krāsns reizi mēnesī tiek izkurināta, bet tas ir smags darbs.”

Krāsnis, kuras atrodas ēkas stūros un pie ārsienām, jākurina katru dienu, galvenokārt, lai ziemā neaizsalst ūdens vads. Kurloviča stāsta: “Tagad esmu izdomājusi, kā ir vieglāk gan malku sanest, gan kurināt.”

Gada siltajos mēnešos gan šeit esot pamatīga rosība. Pils esot atvērta apmeklētājiem, notiek dažādas nometnes. Arī nākotnē gaujienieši vēlētos šeit redzēt kādu mākslas rezidenci, iespējams, viesnīcu, cer, ka pils vienmēr būs atvērta apmeklētājiem. Avota stāsta: “Mums ir aktīvas nometnes, kas jau nākamvasar gribētu šeit būt. Tas ir vairāk tāds vasaras projekts. Mums ir Vītola svētki, mums ir vieta, kur palikt, ko apbrīnot, ko apskatīties.”

Veicot kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu Smiltenes novadā, pašvaldība secinājusi, ka Gaujienas pils restaurācijai nepieciešami ievērojami līdzekļi. Pašvaldības budžetā tādu nav. Tāpat pils un ledus pagrabs nākotnē nebūs vajadzīgs pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Pieņemts lēmums tos virzīt atsavināšanai. “Kultūras mantojums ir sens. Tam ir īpaša vērtība, bet nes līdzi arī to, ka īpašums ir dažādā situācijā, nereti ir kā slogs pašvaldībai. Pašvaldībai ir savs kultūras nams netālu no pils, kas ir atremontēts ar visu jumta segumu, kas arī ir kultūrvēsturiskā ēkā,” saka Smiltenes novada priekšsēdētāja vietniece sociālajos un kultūras jautājumos Astrīda Harju.

Eksperti, kuri piedalījās kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā Smiltenes novadā, iesaka Gaujienas pili nodot pārdošanā par vienu vienu eiro, pretī saņemot skaidru investora ieguldījumu plānu. Viens no šiem ekspertiem latviešu mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis uzsver: šāds princips Eiropā no bojāejas izglābis daudzus vēsturiskus īpašumus. “Muižas kunga nams vai ansamblis nekad nebūs vienīgā pašvaldības rūpe. Ja pašvaldība nekad neatradīs līdzekļus lielai rekonstrukcijai, lielā ēkas neskustamā īpašuma vērtības pacelšanai jaunā pakāpē, tad nevar cerēt, ka, no viena gala lāpot, pils nebruks vēl straujāk,” saka Smiltenes novada priekšsēdētāja vietniece sociālajos un kultūras jautājumos Astrīda Harju.

Spārītis vēl norāda, ka gan Gaujienas muižas ansambļa, gan arī citu Latvijas kultūrvēsturisko objektu problēmu cēlonis ļoti bieži ir nepieciešamība pēc vērienīgām investīcijām. Lai tādas rastu jāpiesaista starptautisks investors, taču tādā gadījumā jābūt elastīgākiem noteikumiem, attiecībā uz kultūras mantojuma apsaimniekošanu.