Latgalē aktīvi izmanto reģionālās mobilitātes atbalstu

Reģionālās mobilitātes atbalsts ir programma, ko jau vairāku gadu garumā visā Latvijā īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra. Tā paredzēta cilvēkiem, kuri uz darbu mēro vismaz 15 kilometrus garu ceļu, proti, uzsākot darba gaitas, pirmos četrus mēnešus viņiem būtu segti ceļa izdevumi vai dzīvesvietas īres maksa. 

Šogad atbalstam jo īpaši aktīvi piesakās Latgales iedzīvotāji, un no kopējā atbalsta saņēmēju skaita tie ir vairāk nekā 38%. Situācija gan nav stabila, jo tieši mazkvalificēto darba vietu skaitu ļoti ietekmē Covid-19 izplatība.

Gunita Belinska-Traškova divus gadus strādā par lietvedi Medumu pagasta pārvaldē un līdz ciemam no dzīvesvietas Daugavpilī ik dienu turp un atpakaļ mēro teju 20 kilometrus. Uzsākot darba gaitas Gunita saņēma reģionālās mobilitātes atbalstu – maksu par sabiedriskā transporta biļetēm. “Uz vienu pusi eiro piecpadsmit, dienā tas ir divi trīsdesmit, aptuveni mēnesī 40 eiro – tas tomēr, es labāk bērniem to naudu iztērēju,” stāsta Gunita. 

Pavisam Latvijā šī gada laikā atbalsta programmā iesaistīti 96 nodarbinātie. Vismazākais nodarbināto skaits šajā programmā konstatēts Rīgā, proti, tie ir 3, savukārt Latgalē 37 cilvēki, no kuriem 11 no Rēzeknes. Vairums izmanto atbalstu tieši transporta izdevumiem, bet darba devējiem tā ir iespēja dot papildus citas sociālās garantijas, kā arī nodarbināt vajadzīgos speciālistus neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.

Jurate Kornutjaka, NVA Daugavpils filiāles vadītāja: “Mūsu filiālē vislielākais cilvēku skaits brauc no Daugavpils novada pagastiem uz Daugavpili darbā. Un arī ir tie, kuri brauc no Rēzeknes uz Daugavpili, no Jēkabpils. Vislielākā problēma ir darbavietu trūkums novados un pagastos. Tādus vienkāršus mazkvalificētus darbus meklē vairāk novados cilvēki vecāki.”

Programmas kādreizējie dalībnieki uzsver, ka turpmāk ceļa vai īres maksas būtu jāsedz ilgāku laika posmu, gan arī jāpiemēro šādu atbalstu citām iedzīvotāju grupām. Kopumā šogad reģionālās mobilitātes atbalstā Nodarbinātības valsts aģentūra ieguldījusi vairāk nekā 46 000 eiro, no tiem 20 000 izmaksāti Latgales reģionā.