LATO: pašvaldībās nav skaidrs, pie kā vērsties informācijas krīzēs

Ar krīzes komunikāciju informācijas drošības apdraudējuma gadījumos jāspēj reaģēt arī vietējā līmenī. Tā uzsver Latvijas Transatlantiskās organizācijā, kas nākusi klajā ar ziņojumu par novēroto pierobežā. Secināts, lai gan apņemšanās to darīt ir, ne visiem pašvaldībās un vietējās kopienas ir skaidrs - kā.

Pagājušajā rudenī četros Latvijas austrumu pierobežas novados nācās reaģēt uz hibrīduzbrukumiem un dezinformācijas spiedienu. Uzreiz gan jāprecizē - uzbrukumi un spiediens bija tikai simulācija. Latvijas Transatlantiskās organizācija rīkoja darbnīcas, apzinot teju 100 pierobežas iedzīvotājus. Secinājumu ir daudz, viens no tiem - nav skaidrības, pie kuras institūcijas vai amatpersonas būtu jāvēršas informācijas krīzes gadījumā. Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigita Struberga: “Jautājums tad ir par to: kam uz Rīgu zvanīt? Kas ir tā koordinējošā iestāde? Tas iezīmējās praktiski visās pašvaldībās - gan to vadītāji, gan viedokļu līderi jautāja, kur tad vajadzētu vērsties šādā situācijā?”

Risinājumi varētu būt dažādi - krīzes mājaslapa, informatīvais tālrunis. Tos, piedaloties darbnīcās, apzināja Valsts kanceleja. “Neizslēdzam, ka tas varētu būt “krīze.lv” vai kāds citādāks domēns, kur būtu vienkopus pieejama un apkopota iedzīvotājiem informācija,” saka Rihards Bambals, Valsts kancelejas pārstāvis.

Valsts kancelejas ieskatā tāda būtu jāveido iekšlietu resoram. Vienlaikus no valsts puses seko kritiskāks pašvaldību lomas izvērtējums. “Pašvaldībām jau nav šobrīd speciāli sagatavotu kompetentu personu, kas nodarbotos ar krīzes komunikāciju,” saka Sigita Struberga.

Valsts kancelejā ReTV apgalvo, ka varētu rīkot komunikatoru apmācības, taču, piemēram, Krāslavas novadā sabiedrisko attiecību speciālistu nemaz nav. Tikmēr pašvaldības komentāru nesniedza - nav laika, nav izpratnes vai nav nekas bijis zināms par projektu. “Ir pašvaldības, kas ļoti gatavas un aktīvi prasa, kā uzņemties šo atbildību, un ir tādas, kas būtu pamudināmas nākotnē to darīt,” saka Rihards Bambals.

“Ir pilnīgi skaidrs, ka ar vienu kopējo nacionālo vēstījumu ir par maz. Ir noteikti nepieciešams arī lokāls darbs,” atzīst Sigita Struberga.

Vēl ziņojumā akcentēta civilās aizsardzības komisiju loma, atzīmējot, ka lokālie plāni daļā pašvaldību vēl nav atjaunoti. 


#SIF_NVZ2022

Foto: Freepik