Latvijā aptuveni 16 000 bērnu nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē

Latvijā katru mācību gadu tiek fiksēti vairāki tūkstoši bērnu, kuri nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē. Iemesli tam ir vairāki – gan viņu prombūtne ārzemēs, gan mājmācības, gan ilgstoša slimība. Daļa no viņiem arī nevis mācās, bet jau strādā. Liepājā izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu skaits pārsniedz 600, bet zem 500 tas nav bijis jau vairāk kā 10 gadus.

Pašreiz dati par šo mācību gadu vēl tiek apkopoti, bet kā liecina 2019./2020. m.g. statistika, aptuveni 16000 bērnu vecumā no 5 gadiem līdz pilngadībai nav reģistrēti kādā no izglītības iestādēm Latvijā. Vairāk nekā 90% jeb gandrīz 15 000 no viņiem atrodas ārzemēs, bet ar Latvijas pilsonību.

Ivans Jānis Mihailovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis: “Tie nav tikai tie, kuri izbrauc viena gada laikā, bet tie ir tie, kuri arī ilgstošā laika periodā uzturas ārzemēs, kuri ir piedzimuši ārzemēs un vecāki nolēmuši viņiem izvēlēties Latvijas pilsonību, līdz ar to viņiem ir Latvijas personas kods un viņi ir mūsu uzskaitē.”

Dienesta informācija liecina, ka šie bērni izglītību iegūst ārzemju skolās. Runājot par Latvijā esošajiem bērniem, kuri nav reģistrēti kādā no izglītības iestādēm, iemesli tam esot vairāki. Piemēram, bezvēsts prombūtne, mājmācība ilgstošas slimošanas dēļ, tādi, kuri mācības plāno sākt vien nākamajā mācību gadā, ir arī daļa no jauniešiem, kuri strādā algotu darbu.

Par katru no bērniem valsts dienestam ir sadarbība ar attiecīgo pašvaldību, kas arī rīkojas tālāk. Ir gadījumi, kad nākas lūgt pašvaldības policijas, sociālā dienesta un bāriņtiesas palīdzību. Visu dienestu iesaiste notiekot vien ļoti retos gadījumos. Liepājā pašreiz fiksēti aptuveni 620 bērni, kuri nav reģistrēti nevienā no izglītības iestādēm pilsētā, lielākā daļa no viņiem – 580 – atrodas ārzemēs.

Kopumā valstī to bērnu skaits, kuri nav reģistrēti kādā no izglītības iestādēm gadu laikā samazinās, bet, kā informē Liepājas izglītības pārvaldes pārstāve – pilsētā šis skaits kopš 2008. gada nav bijis zemāks par 500.

Foto: Pexels.com