Liepājā bērnudārzā mācās ar robotbišu palīdzību

Liepājas pašvaldība pilsētas bērnu dārzos sākusi ieviest izglītības tehnoloģijas pirmsskolas mācību satura apguvei, paužot uzskatu, ka bez tām mūsdienīga izglība vairs nav iedomājama. Iegādāti 24 roboti “Bee-bot”, ko dēvē arī par bitītēm. 

Kā skaidro Liepājas pašvaldībā, krāsainie, triecienizturīgie “Bee-bot” roboti pirmsskolas izglītības iestādēs tiek izmantoti vairākās pasaules valstīs, un ar to palīdzību bērniem māca skaitīt, noteikt kustības virzienu, kā arī ieprogrammēt mazo robotiņu tā, lai tas nonāktu paredzētajā vietā. Liepājas pedagogi jau novērojuši, ka ar robotbišu palīdzību vieglāk pievērst un noturēt bērnu uzmanību mācību vielas apguvei.

Gunta Vintere, Liepājas PII “Pienenīte” skolotāja: “Ja mācās bez robotikas, tad jau drīz novēršas, vēlas ko citu darīt. Tagad viņi tikai uz bitīti, uzdevumiem koncentrējas, nav nekādas citas blēņas prātā.”

Saprotot, ka visus bērnu dārzus pagaidām nevarēs atļauties apgādāt ar izglītības tehnoloģijām, Liepājas pašvaldība 24 robotbites nopirka pilsētas Zinātnes un izglītības inovāciju centram, kas tālāk tās pēc saskaņota grafika uz laiku nodos katra bērnu dārza rīcībā, kā arī kopā ar pedagogiem izstrādās konkrētu metodiku šādām mācībām.

Šī gada budžetā PII aprīkošanai ar dažādām, modernām tehnoloģijām bija paredzēti 50 tūkstoši eiro, taču nav skaidrs, cik naudas tam varēs novirzīt nākamgad.

Jānis Vilnītis, Liepājas domes priekšsēdētājs: “Nākamais solis būs roboti – konstruktori. Skaidrs, ka tas jāturpina. 50 tūkstoši eiro, ko iedevām visām pirmsskolas izglītības iestādēm, tas ir maz. Nākamgad budžetā dēļ valdības lēmumiem mums būs mazāk naudas. Būs izaicinājumi, kas ir prioritāte – asfaltēt ceļus vai izglītot bērnus.”

Liepājas zinātnes un izglītības inovāciju centrā uzsver, ka pirmsskolas izglītības iestādes ir pirmās, kuras skar pārmaiņas jaunajā izglītības modelī, tāpēc šobrīd, plānojot jaunu mācību tehnoloģiju ieviešanu, svarīgi sākt tieši ar šo posmu.