Liepājas iedzīvotāji negrasās pamest pašvaldībai piederošu ēku

Neskatoties uz to, ka Liepājas dome bija likusi kāda sev piederoša daudzstāvu nama iedzīvotājiem atbrīvot māju līdz novembra beigām, kas noticis saistībā ar bijušā ēkas īpašnieka - uzņēmuma “Lēņu nams” - likvidāciju, cilvēki joprojām tajā vēl dzīvo. Kā apgalvo paši mājas iemītnieki - viņi negrasās iet prom, jo citas dzīvesvietas tiem neesot. Liepājas dome iepriekš izplatīja informāciju, ka piedāvās pagaidu mājokli, taču daži iedzīvotāji uzstāj uz patstāvīgas dzīves vietas nodrošināšanu, ko gan vietvara esot noraidījusi. Iedzīvotāji sola šo jautājumu turpināt šķetināt tiesas ceļā.

Šajā ēkā, kas pēc statusa joprojām ir jaunbūve, pirms vairākiem gadiem uzņēmums “Lēņu nams” sāka tirgot dzīvojamās platības, iedzīvotāji slēdza nodomu līgumus, deklarēja dzīves vietas, sāka veikt remontus, taču minētais uzņēmums šogad bankrotēja, tā arī nenokārtojot savas saistības. Pēc tam, kad Liepājas dome ēku pārņēma, iedzīvotājiem tika likts māju atbrīvot. Kā punkts uz “i” Lēņu ielas piektā nama iedzīvotāju pacietībai bijusi ūdens padeves atslēgšana dzīvokļos, par ko dienu iepriekš uzzinājuši vien no piestiprinātas zīmītes pie mājas ieejas durvīm. Iedzīvotāji norāda, ka ēkā dzīvo arī ģimenes ar maziem bērniem, tāpēc eksistence konkrētajā adresē paliekot aizvien sarežģītāka. “Ūdens nebija atslēgts. Nekustamā īpašuma pārvalde man atsūtīja video, kurā iepriekš aizsalušās rores ir pārsprāgušas, šodien ir plūdi. Un pēcpusdienā Liepājas ūdens speciālisti devās uz objektu, ūdeni atslēdza, protams,” skaidro Mārtiņš Tīdens, Liepājas domes izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos.

Domes pārstāvis uzstāj, ka Lēņu ielas 5 nams nedrīkst būt ekspluatēts kā dzīvojamā māja, neatkarīgi no tā, kurš ir nama īpašnieks. Viņaprāt, visu šo laiku iedzīvotāji tur dzīvojuši patvaļīgi, taču mājas iemītnieki turpina pastāvēt uz savām tiesībām namā atrasties vismaz tik ilgi, kamēr nebūs tiesas lēmums par pretējo. Jāatzīmē, ka pirms kāda laika dome bija izteikusi iniciatīvu piešķirt pagaidu mītnes iedzīvotājiem, taču Lēņu ielā 5 dzīvojošajiem tas nešķiet risinājums, jo viņi vēlas patstāvīgu dzīvesvietu, tomēr arī šis lūgums netika atbalstīts. “Arī no nekustamā īpašuma man atnāca atbilde, ka viņi atsaka man dot dzīvokli. Sociālie piedāvā man divu mēnešu variantu. Kas ir divu mēnešu variants? Nu, un ko tālāk?” saka Sandra Strīķe, dzīvo Lēņu ielā 5.

Dzīvokļa piešķiršanas atteikums pēc Tīdena stāstītā ir pamatots uz faktiem, ka konkrētā kundze ir īrniece nevis īpašniece. Otrkārt, neskatoties uz viņas maznodrošinātā statusu, sieviete esot darba spējīgā vecumā, tādos gadījumos pašvaldība nevarot palīdzēt ar patstāvīgas dzīves vietas piešķiršanu. Vienīgais risinājums esot Lēņu nama iedzīvotājiem pieņemt pagaidu mītņu piedāvājumu un paralēli risināt pārējos jautājumus caur tiesu, jo namā dzīvot esot bīstami. “Ir konstatēti vadi, kas karājas pie sienas. Tātad, tā ir paaugstināta ugunsbīstamība, ir apkusuši elektropārvades elementi,” saka Mārtiņš Tīdens.

“Es uzskatu, ka zināmā mērā cietēji ir gan iedzīvotāji, gan dome. Jo es uzskatu, ka dome nevar patvaļīgi izlikt tos iedzīvotājus, nevar prasīt vienkārši to māju atbrīvot. Cits jautājums ir, vai tur var vai nevar dzīvot, jo tā ēka nav nodota ekspluatācijā. Nevar vienkārši palūgt cilvēkus no turienes aiziet un ignorēt, neņemt vērā to, ka viņiem ir pirkumu līgumi,” norāda Uldis Šteinbahs, Lēņu ielas 5 iedzīvotāju pārstāvis, advokāts.

Pašreiz turpinās komunikācija starp domes pārstāvjiem un mājas iedzīvotājiem. Viņu advokāts Šteinbahs pastāsta, ka vērsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar prasību palīdzēt jautājuma risināšanā. Ministrija savas kompetences ietvaros esot izskatījusi jautājumu par bezmantnieku mantu, savukārt par tiem jautājumiem, kas attiecas uz palīdzības sniegšanu un mājokļu kvalitāti un pieejamību, ministrija ziņos Ekonomikas ministrijai. Pagaidām atbilžu nav, arī Liepājas dome vēl nav lēmusi par savu tālāko rīcību. Iespējams, nākšoties pielietot radikālas metodes, jo māja esot bīstama iedzīvotājiem.