Liepnā sāks izmitināt patvēruma meklētājus

Augusta nogalē jaunizveidotajā patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā “Liepna” Alūksnes novadā plānots nogadāt pirmos 50 patvēruma meklētājus. Tie būs vīrieši un sievietes bez bērniem, kā arī bez kustību traucējumiem, kuri lūguši patvērumu Latvijā. Kopumā šeit iespējams izmitināt 250 klientus. Šodien ar centra telpām un dzīves apstākļiem šeit bija iespēja iepazīties arī mediju pārstāvjiem.

Nelielā Liepnas ciemata, kurš atrodas Krievijas pierobežā, iedzīvotāji par patvēruma meklētāju izmitināšanas centra izveidi šeit runā ļoti izvairīgi. Ļaudis saka, ka par to neko nezina, tikai retais piekrīt savu viedokli paust kameras priekšā. 

Patvērumu meklētāju izmitināšanas centrs “Liepnā” izveidots kādreizējās internātskolas dienesta viesnīcas telpās. Centra vadītāja Loreta Jargāne atzīst, ka izprot vietējo bažas, taču šīs iestādes mērķis ir sniegt palīdzību grūtībās nonākušajiem un integrēt viņus. Centra koncepcija paredz, ka šejienes klientiem nav nekādu ierobežojumu, pārvietojoties arī ārpus iestādes teritorijas. Šeit viss notiks tāpat kā centrā “Mucenieki”. “Jebkuram patvēruma meklētājam ir iespēja iziet ārpus teritorijas, braukt ar sabiedrisko transportu uz tuvāko pilsētu, iet komunicēt ar cilvēkiem, iekļauties.”

Centra vadītāja, izrādot telpas, skaidro, ka klientiem šeit pašiem būs par sevi jārūpējas, tajā skaitā rūpīgi jāievēro iekšējās kārtības noteikumi. “Patvēruma meklētāji paši gatavos, sarūpēs sav maltīti, ieturēs to ēdamzālē. Šeit arī varēs uzglabāt pārtiku, kas ir atļaujama uzglabāt plauktos.”

Plānots, ka šeit nonāks patvēruma meklētāji bez bērniem un bez kustību traucējumiem. Vīrieši un sievietes no visdažādākajam pasaules valstīm, kuri lūguši patvērumu Latvijā. PMLP patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” vadītājs Nauris Bērziņš: “Ģimenes un cilvēki ar kustību traucējumiem tiks novirszīti uz “Muceniekiem”. Šeit pamats ir vientuļi, pieauguši cilvēki. Ja mēs atceramies 2021. gada uzplūdu, tad pamatā tie bija vientuļi cilvēki.”

PMLP pārstāve Madara Puķe: “Mēs redzam, ka tas hibrīdkarš nedomā apstāties, ka turpinās, līdz ar to pastāv iespēja, ka mums atkal varētu būt vēl vairāk patvēruma pieprasījumu. Visvairāk “Muceniekos” ir cilvēki no Irānas, Afganistānas, arī no citām valstīm, tas “tautību kokteilis” var sastādīt līdz pat 20 dažādu valstu iedzīvotājiem.”

Patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā Liepna izveidotas 16 darba vietas, pārsvarā šeit strādās cilvēki no Alūksnes novada, četras darba vieta pagaidām vēl ir vakantas. Centra izveidē Liepnā ieguldīti aptuveni viens miljons 257 tūkstoši eiro, līdzekļi piesaistīti no Eiropas fondiem. Par šo naudu nomainīts jumts, iekšējie indženiertīkli, izveidota autonoma apkures sistēma. Tuvākajā laikā vēl plānots labiekārtot apkārtni, kā arī iegādāties ģeneratatoru vienmērīgas elektroapgādes nodrošināšanai. 


#SIF_MAF2023