Līvānos negaidīti liela atsaucība apģērbu un tekstila nodošanas akcijā

Kad nedēļas sākumā pie Līvānu novada domes ēkas tika novietoti divi speciālie atkritumu konteineri lietotajam apģērbam un tekstilam, akcijas organizatori nevarēja paredzēt, ka tos nāksies tukšot pat četras reizes dienā. Par iedzīvotāju atsaucību liecina gan foto, kur redzami konteineri, kādi tie izskatās vakaros, gan telpa, kurā vispirms nonāk viss konteineru saturs.

Līvānu novada domes pagrabstāvā tiek šķirots iedzīvotāju sanestais apģērbs un tekstilizstrādājumi. Lai tiktu galā, šķirošanā piedalās gan Sociālā dienesta, gan domes darbinieki.

Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja Arnita Briška saka: “Šīs nedēļas ietvaros katru dienu mēs nākam un šķirojam, jo apjoms ir ļoti liels. Mums telpa ir tik, cik ir, lai ātrāk visu pāršķirotu, projām aizvestu un atdotu.”

Arī telpā, kurā nonāk tie apģērbi un tekstilizstrādājumi, kas ir derīgi otrreizējai izmantošanai, jau sāk trūkt vietas. “Nebijām cerējuši, ka šī akcija izpelnīsies tik lielu aktivitāti. Sākumā bijām domājuši, ka dienā būs viens, divi konteineri, bet realitātē bija tā, ka dienā mums gāja pa desmit konteineriem. Cilvēki ļoti daudz nesa, ziedoja. Apģērbi un tekstils, kas tika atnests, bija ļoti labā kvalitātē. Kopējais savāktais, aptuvenais apjoms varētu būt ap 35 kubiem, jo tiešām iedzīvotāji bija ļoti aktīvi,” atzīst Gunita Vaivode, Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja vietniece.

Nederīgās mantas tiks vestas uz pārstrādi, bet derīgās nonāks trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī biedrībām dažādiem mērķiem, piemēram, radošajām darbnīcām un pamesto kaķu pagaidu mājas uzturēšanai.

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Raimonds Šubnikovs saka: “Cilvēki ir apzinīgi - nes to, ko var nest, nemet arī nekādus sadzīves atkritumus.”

Uzņēmumā gan pauž viedokli, ka apzinīgo šķirošanu veicina konteineru atrašanās vieta, jo domes pagalmā ir arī novērošanas kameras. Akcija beigsies sestdien, 24.aprīlī, bet par iespēju to turpināt pašvaldība un atkritumu apsaimniekotāji vēl lems, jo tas saistās gan ar izmaksām, gan darbaspēku. Iespējams, apģērba un tekstila nodošanas akcijas turpmāk tiks organizētas periodiski, piemēram, reizi pusgadā.