Līvānos paaugstina pašvaldības dzīvokļu īres maksu

Līvānos no nākamā gada 1. janvāra būs paaugstināta īres maksa tām dzīvojamām telpām, kas atrodas Līvānu novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā. Palielināta tiks īres maksas procentu likme no īpašuma kadastrālās vērtības. 

Ja šogad tie bija divi procenti, tad nākamgad likme būs jau četri procenti. Iedzīvotājiem tas nozīmē saņemt par vairākiem eiro lielāku rēķinu.

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Raimonds Šubnikovs norāda: “Naudas izteiksmē... protams, katrs dzīvoklis nedaudz atšķiras, bet, ja izvelk vidējo pa visiem Līvāniem, tad tie ir vidēji par 10 centiem par kvadrātmetru dārgāk. Respektīvi, ja  dzīvoklim 60 kvadrātmetri, tad vidēji tie būs seši eiro. Bet tas ir atkarīgs no mājām.”

Jau pagājušajā gadā Līvānu novada pašvaldība apstiprināja jaunus saistošos noteikumus, ka īres maksa tiek aprēķināta, ņemot vērā īpašuma kadastrālo vērtību. Tā kā īres maksa pašvaldības dzīvokļos nebija pārskatīta gadiem ilgi, pērn noteikumos iekļauts pārejas periods – trīs gadi, kuru laikā paredzēta īres maksas pakāpeniska paaugstināšana. Tas nozīmē, ka no 2024. gada maksas procentu likme no īpašuma kadastrālās vērtības būs seši procenti.