Līvānos plāno ierobežot azartspēles

Līvānu novada pašvaldība jau vairākkārt centusies panākt azartspēļu biznesa ierobežošanu Līvānu pilsētā, izstrādājot atbilstošu dokumentāciju. Līdz šim ieceri nav izdevies īstenot birokrātisku šķēršļu dēļ, bet vietvara negrasās padoties. Šobrīd iedzīvotāju vērtējumam nodota jau trešā lokālplānojuma redakcija, kas paredz noteikt teritoriju, kurā nedrīkstēs atrasties azartspēļu zāles.

Līvānu novada Kultūras centrā noritēja publiskās apspriešanas sanāksme par lokālplānojumu grozījumiem Līvānu novada teritorijas plānojumā 2012.-2024. gadam. Dokuments paredz noteikt Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kur būtu aizliegtas azartspēļu organizēšanas vietas. Pašvaldība jau vairākus gadus cenšas panākt azartspēļu biznesa ierobežošanu. Iedzīvotāju vairākums atbalsta šo iniciatīvu.

Līdz šim izstrādātas divas lokālplānojuma redakcijas, pret kuru īstenošanas uzsākšanu iebilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, uzsverot, ka dokumentos ir nepilnības. Trešajā redakcijā ir izmaiņas, ņemot vērā, ka arī valstī mainījusies likumdošana, piemēram, ir veikti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, paredzot tiesības pašvaldībām izdot saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts organizēt. Līvānu novada pašvaldība noteikusi šādu teritoriju lokālplānojumā. SIA “Grupa 93” projektu vadītāja Līga Ozoliņa: “Visā pilsētas teritorijā šī ierobežojuma nebūs, kad lokālplānojumu apstiprinās, bet tikai centrālajā daļā, kas ir lokālplānojuma teritorija, ko var redzēt kartē.”

Kartē iezīmētajā pilsētas sabiedriskā centra teritorijā ietilpst visblīvāk apdzīvotās vietas, kur ir arī dažādas iestādes, uzņēmumi, tirdzniecības vietas, dzīvojamo māju rajoni un izglītības iestādes.

Vēl nesen Līvānos bija divas spēļu zāles, bet kovida ietekmē viena no tām tika slēgta. Šobrīd pilsētā ir viena spēļu zāle, kas turpina darbību. Lai gan tā atrodas lokālplānojumā noteiktajā teritorijā, to nevarēs slēgt uzreiz pēc dokumenta apstiprināšanas. Ozoliņa: “Pēc likuma ir tā, ka ir jāpieņem domes lēmums. Pēc šī domes lēmuma ir šie pieci gadi. Bet domes lēmumu arī, lai pieņemtu, jābūt iniciatīvai – gribēt viņu pieņemt.”

Likums nosaka pašvaldībām tiesības ar motivētu lēmumu atcelt izsniegto spēļu zāles atvēršanas atļauju, bet pēc šāda lēmuma azartspēļu zālei ir tiesības darboties vēl piecus gadus.

Par Līvānu novada pašvaldības izstrādāto lokālplānojumu ikviens iedzīvotājs vēl līdz 18. martam var iesniegt savus priekšlikumus. Ar dokumentu var iepazīties Līvānu novada domē, pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājaslapā.