Līvānu novadā cīnās ar graustu īpašniekiem

Līvānos turpina cīņu ar graustu īpašniekiem par būvju sakārtošanu. Nupat spēkā stājušies jauni noteikumi, ar kuriem pašvaldība cer motivēt ēku īpašniekus sakārtot degradētās būves, kas apdraud cilvēku drošību.

Grausti ne tikai bojā apkārtējo vidi un ainavu, bet arī rada apdraudējumu iedzīvotājiem un blakus esošajiem īpašumiem. Līvānos viena no šādām degradētām būvēm ir kādreizējā Līvānu stikla fabrikas ēka, kurā ne reizi vien ir iekļuvušas neapzinīgas un pārgalvīgas personas. Pamestajā teritorijā jau vairākkārt ir izcēlušies ugunsgrēki. Nesenākais bija aizvadītās nedēļas nogalē, kad dega daļa ēkas telpu un tajā esošie atkritumi. Lai neradītu apdraudējumu videi un cilvēkiem, graustu īpašniekiem ir pienākums nodrošināt, lai degradētajās būvēs nevarētu iekļūt neviens ziņkārīgais. Kādreizējā Līvānu stikla fabrikas teritorijā gan par to nav padomāts – ir vaļā ēku durvis un logi, teritorijā var brīvi iekļūt ikviens. Fabrikas ēkas un teritorija pieder uzņēmumam SIA “Saprobalt”. Uzņēmumā skaidro, ka līdz šim ēka neesot norobežota līdzekļu trūkuma dēļ, bet tuvākajā laikā tas tikšot izdarīts. SIA “Saprobalt” valdes loceklis Sergejs Griščenko: “Šajā jautājumā sadarbojamies ar Līvānu novada domi. Mums jau piedāvāja cilvēkus, kuri var to izdarīt. Tagad viņi skaidro, kā to izdarīt, kādi būs noteikumi, cik šie darbi izmaksās. Plānu demontēt nav. Nav tādas naudas, lai ēkas nojauktu. Mēs to nevaram atļauties.”

Sakārtota ir tikai neliela daļa teritorijas – vietējā optiskās šķiedras rūpnīca atpirka daļu īpašuma un tur uzbūvēja jaunu ražošanas korpusu. Vietvarā skaidro, ka šobrīd notiekot sarunas starp vairākiem uzņēmējiem par iespēju atpirkt arī pārējo īpašumu kādreizējās stikla fabrikas teritorijā.

Lai gan atbildība par graustiem ir uz to īpašnieku sirdsapziņas, Līvānu novada pašvaldība mēģina ietekmēt viņus ar normatīvajiem aktiem. Piemēram, degradētas, cilvēku drošību apdraudošas būves tiek apliktas ar palielinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi – trīs procentu apmērā no kadastrālās vērtības. Nupat Līvānu novada dome pieņēmusi vēl striktākus noteikumus. Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods: “Šobrīd pieņēmuši jaunus saistošos noteikumus. Esam iedarbinājuši gaitu, kam nepieciešams laiks, jāievēro virkne likumdošanas. Tuvākajā laikā īpašniekiem liksim darboties. Vai nu būs jānojauc, vai reāli būs jāveic darbība atjaunošanas. Bet tam nepieciešams savs laiks. Uzņēmēji, kas kādreiz ir iegādājušies, lai padomā par to, ka būs jārīkojas.”

Saistošie noteikumi “Par Līvānu novada pašvaldības teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”, kas stājušies spēkā pirms nepilna mēneša – 24. janvārī –, paredz, ka būvju fasādes un citas ārējās konstrukcijas ir jāuztur tādā tehniskajā stāvoklī un izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārt esošo ainavu. Būves īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jānodrošina, ka neapdzīvotās un saimnieciskajai darbībai neizmantotās būvēs jābūt noslēgtām durvju un logu ailēm, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos būvē, turklāt būve regulāri jāuztur tehniskā kārtībā, veicot būves daļu atjaunošanu. Ja šie noteikumi netiks ievēroti, graustu īpašniekiem var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu – juridiskajām personām līdz 1400 eiro, fiziskajām personām – līdz 500 eiro. Vēl jāpaiet laikam, lai varētu izvērtēt šo noteikumu efektivitāti, bet vietvarā pauž cerību, ka tas motivēs graustu īpašniekus beidzot sakārtot savus īpašumus.