Līvānu novadā Latvijā pirmais jauniešu domju saiets

Latvijā darbojas 33 jauniešu domes, kas pārstāv jauniešu intereses vietējā novadā. Lai gan jauniešu domēm ir lielas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldībās un īstenot vērienīgus projektus, lielākajā daļā gadījumu jaunieši pārsvarā organizē kultūras un sporta pasākumus. Ar mērķi motivēt jauniešu domes pilnvērtīgāk izmantot savu potenciālu Līvānu novadā tika organizēts jauniešu domju saiets.

Līvānu novada Turku saieta namā pulcējās jauniešu domju pārstāvji no visas Latvijas, lai divu dienu pasākumā iepazītos savā starpā un gūtu idejas un motivāciju turpmākajiem darbiem. Viena no pirmajām aktivitātēm bija jauniešu domju vizītkaršu veidošana. Katrai jauniešu domei bija jāuzzīmē plakāts, kas raksturo viņu organizāciju. Tas bija Latvijā pirmais jauniešu domju saiets, un tā galvenais mērķis bija motivēt jauniešus apzināties savu potenciālu. Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja Marija Driksna: “Jauniešu domes bieži vien organizē 80-90% pasākumu, kaut gan tai pašā laikā jauniešu dome ir tieši tā kopiena, kas var mainīt ļoti daudz ko savā reģionā. Var pieņemt lēmumus, var doties uz domes sēdēm, var izvirzīt savus priekšlikumus un tā tālāk. Un tas virsmērķis pasākumam, es teiktu, ir iedot jauniešu domēm to enerģiju, to jaudu, lai viņi pēc divām dienām aizbrauc mājās. Jā, mēs zinām, ko gribam darīt. Un viņi ar tādu jaunu spēku dodas tālāk, savos novados sāk paši organizēties un pilnveidoties.”

Arī paši jaunieši piekrīt, ka vajadzētu vairāk laika veltīt sadarbībai ar pašvaldībām un tādu aktivitāšu īstenošanai, kas uzlabotu vidi un apstākļus dažādām sabiedrības grupām. Šāds saiets ir veids, kā smelties jaunas idejas. Gulbenes novada jauniešu domes protokoliste Enija Nartiša: “Mēs esam iesaistījušies “Kafijā ar politiķiem”, tad mēs domājam, ka mēs varētu vairāk iesaistīt, kā jauniešu viedokli iegūt politikā ar pašvaldībām un aizstāvēt tur arī to, ne tikai kā jauniešu dome atsevišķi.”

Smiltenes novada jauniešu domes mediju speciālists Rihards Krievāns: “Tā ir ļoti liela pieredze, jo mēs varam iegūt jaunas informācijas, jaunus biedrus, ar ko turpmāk sadarboties, un gūt vienkārši pieredzi turpmākai nākotnei.”

Ir jauniešu domes, kuras jau tagad sadarbojas ar vietējām pašvaldībām, mudinot politiķus aizdomāties par dažādām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Kuldīgas jauniešu domes prezidente Katrīna Stjopočkina: “Mēs tieši nesen organizējām pasākumu “Pikniks ar savējiem”, kurā uzaicinājām Kuldīgas novada deputātus, lai apspriestu aktuālos jautājumus jauniešiem. Mēs viņus sadalījām grupās. Viņi varēja apspriesties, pēc tam arī prezentēt savus jautājumus.”

Pasākumā piedalījās arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvji, kas informēja klātesošos par iespēju piedalīties Projektu naktī. Pasākums notiks naktī uz 1. augustu Līvānu novada labsajūtas kompleksā “Avotiņš”. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas vadītāja Aleksandra Bērziņa: “100 jauniešiem ir iespēja rakstīt savus projektu pieteikumus, attīstīt idejas un pēc tam – jau vēlākos rudens mēnešos – savu ideju nopulēt līdz tam, lai varētu iesniegt savu pieteikumu un saņemt finansējumu idejas attīstībai no “Erasmus Plus” līdzekļiem.”

Lai uzlabotu jauniešu domju darbību, saietā notika arī diskusija domju koordinatoriem. Kopumā pasākumā bija pārstāvētas 13 jauniešu domes no dažādiem Latvijas reģioniem. Šogad Latvijas jauniešu galvaspilsēta ir Līvāni, tādēļ Līvānu novadā šogad ir īpaši daudz jauniešiem veltītu aktivitāšu.