Lodē tapušie ķieģeļi iecienīti arī aiz valsts robežām

Cēsu pils, tilts pār Ventu Kuldīgā, Daugavpils cietoksnis, klosteri Čehijā un Krievijā - tie ir tikai daži no objektiem, kuru restaurācijai tiek izmantoti Priekuļu novada uzņēmumā „Lode” tapušie ķieģeli. Šos ķieģeļus, tāpat kā senāk, gatavo ar rokām pēc vajadzīgā izmēra. 

Aigars Vilnis, gatavās produkcijas šķirotājs, novadpētnieks: “Tas ir unikāls un tas uz šo brīdi ir vispiemērotākais ķieģelis restaurācijas darbiem. 2000. gadā, kad bija nepieciešams restaurēt Ventspils pili, tad tika pasūtīti „Lodē” speciāli ķieģeli, un ar to sākās šis ar rokām veidošanas process „Lodes” rūpnīcā.”

Ar rokām gatavotie ķieģeļi ir pat ļoti pieprasīti restaurācijas darbos, jo tos var saražot arī nelielā apjomā, bet pats galvenais - senajām pilīm un cietokšņiem standarta ķieģeļi neder.

Lodes ķieģeļus izvēlas ne tikai izmēru dēļ - piemēram, Krievijas Valamskas klostera mūki sava klostera restaurācijai ticības dēļ nevēlējās ar vella mehānismiem tapušus ķieģeļus, bet gan ar rokām gatavotus kā agrāk.

Arī šejienes māls ir pamatā tam, ka šī produkcija ir pieprasīta. “Māls ir ļoti unikāls, mums ir ļoti rets izejmateriāls, kas pasaulē faktiski ir pieejams tikai kādās trijās vietās. Ir zināms, ka Austrālijā un Kanādā ir vēl vietas, Eiropā ir Anglijā kaut kādas ieguves vēl. Tātad mēs varam ļoti augstas kvalitātes produktu saražot,” atklāj Aigars Vilnis.

Pieprasīta eksportprece ir arī citi šeit gatavotie produkcijas veidi, kas, protams, top ar ražošanas iekārtu palīdzību. Šejienes māls, kas te atrodas jau no devona laikmeta un ir savā ziņā unikāls, kā lēš uzņēmumā, pietikšot vēl vismaz simts gadiem.