Lūdz ziedot “Cerību mājas” atpirkšanai

Gada nogalē starp daudzajiem labdarības projektiem ar savu palīdzības lūgumu iespraukusies arī organizācija “Cerību spārni”. Līdzekļi nepieciešami, lai no īpašniekiem varētu atpirkt ēku netālu no Siguldas, kurā jau vairākus gadus darbojas grupu māja cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

“Cerību mājā” visur redzami rotājumi un pludo sutinātu skābo kāpostu smarža. Bietes un burkānus izaudzējuši “Cerību mājas” iemītnieki – cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Darbs dārzā, rūpes par mājdzīvniekiem vai strādāšana kokapstrādes darbnīcā ir daļa no pasākumiem, kas veicina mājas iemītnieku attīstību un iekļaušanos sabiedrībā.   “Cerību mājas” vadītāja Irma Kiršteina stāsta: “Mums ir dažādi klienti. Kā mēs katrs esam dažādi cilvēki, katram ir savs raksturs, savas spējas, savas prasmes, savi vaļasprieki. Ir daļa, kuriem ļoti patīk virtuvē strādāt, ēst gatavot. Daļai patīk āra darbi, bet citi ārā ne tik ļoti.”

Ne mazāk svarīga par iespēju strādāt ir “Cerību mājas” ģimeniskā vide, jo īpaši tiem, kuri iepriekš mētāti no vienas dzīvesvietas uz citu, no viena pansionāta uz nākamo. Kā Andris Miezonis. “Visu bērnību pavadīju Madonā. No Madonas atkal uz bērnunamu, no bērnunama – internātskolā, no internātskolas – uz Veģu pansionātu, no Veģiem – uz Iecavas pansionātu.”

Biedrības “Cerību spārni” izveidotajā grupu mājā patlaban ir 14 iemītnieki, taču pieprasījums pēc šī pakalpojuma ir milzīgs – ik dienas kāds zvana un interesējas par iespēju te izmitināt “mūžīgo bērnu”, kura vecāki miruši, vai kādu citādu iemeslu dēļ bez dzīvesvietas palikušu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem. Biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina: “Īstenībā šajā teritorijā var vēl vienu grupu māju veidot ar laiku, ja rodas šādas iespējas. Tā ir stabilitāte – ka tu zini, ka tas ir pašu, ka tu pats ieguldi... Arī šiem cilvēkiem ir drošība, ka viņi šeit var dzīvot, cik ilgi nepieciešams.” 

 Pašlaik īpašums biedrībai nepieder – 2016. gadā tas nodots lietošanā ar nosacījumu, ka par īri nav jāmaksā, bet te jāsniedz šāds sociālais pakalpojums. Eva Viļķina: “Mēs esam ļoti daudz ko ieguldījuši, lai šeit tiešām būtu māju sajūta, māju vide. Gan apkārtne būtu sakopta, gan arī pašu māju mēs esam saremontējuši un izveidojuši kokapstrādes darbnīcu, tā ka ieguldījumi šeit ir ļoti lieli. Mēs gribējām runāt [ar īpašniekiem], kas notiek tālāk. Ko saimnieki plāno un domā. Viņi bija apspriedušies un piedāvā, ka mēs varam izpirkt šo māju.” 

Tā kā summa ir prāva – ap 250 tūkstošiem eiro, izpirkšanai dots ilgāks laiks, daži gadi. Tāpēc biedrība cer uz ziedotāju atbalstu, lai “Cerību mājas” iemītniekiem nebūtu jāgatavojas jauniem jurģiem. 


#SIF_NVZ2022