Lūšus iekļaus īpaši aizsargājamo sugu sarakstā; nevarēs arī medīt

Latvijā lūšu medības sākas no 30.decembra līdz 31.martam. Latvijā sastopamais Eirāzijas lūsis ir iekļauts īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, tāpēc jaunajā medību sezonā būs aizliegts tos medīt.

2019. gadā bija atļauts nomedīt 100 lūšus, 2020. jau tika ieviestas pārmaiņas, proti, drīkstēja nomedīt 80 lūšus, tai skaitā - aizliedza medīt lūšu mātītes.  “Lūsi no ierobežotu izmantošanu pārlikt uz īpaši aizsargājamo. Tas saistīts arī ar Valsts kontroles iepriekš dotajiem norādījumiem, attiecīgi šīs īpaši aizsargājamās sugas ir Dabas aizsardzības pārvaldes kompetencē - saskaņā ar sugu biotopu aizsardzības likumu. Šeit jau ieslēdzās politiskie lēmumi attiecībā uz šo sugas stāvokli visā Eiropā, ko nosaka biotopu direktīva,” pauž Valters Lūsis, Valsts meža dienesta (VMD) Medību daļas vadītājs.

Vidēji Latvijā ir 1400 lūši un ir sastopami 53% Latvijas teritorijas. Pēc Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” datiem, lūšu skaits palielinājies. Kā ReTV saka Valters Lūsis, šis lēmums par medību liegumu nav saistīts ar lūšu populāciju. “Valsts meža dienests konstatēja izmaiņas tiesiskajā vidē, neredz vairs kā savu kompetenci noteikt pieļaujamo apjomu, kā arī izsniegt medību atļaujas. Šī kompetence ir Dabas aizsardzības pārvaldes pusē. Līdz ar to, es gribētu uzsvērt VMD nenosaka nulles limitu, jo nulles limits pamatots ar populācijas stāvokli. Populācijas stāvoklis ir labvēlīgs, stabils, nav pamata noteikt nulles limitu,” pauž Valters Lūsis.

Bažas par to, ka rīkojuma dēļ lūšu populācija pieaugs, tādā veidā kaitējot cilvēkiem, meža dienesta eksperts noraida. Tie esot tikai pieņēmumi, jo šis meža dzīvnieks ir ārkārtīgi uzmanīgs, tikai retos gadījumos var uzbrukt, ja sajūt briesmas pats savai dzīvībai vai viņa bērniem. 


Foto: Freepik