Mācītāja Hugo Maksimiliāna Grīvāna dzīvesstāsts grāmatā

Ģipkas luterāņu baznīcā agrāk kalpojis mācītājs Hugo Maksimiliāns Grīvāns. Ņemot vērā to, ka viņam bijis diezgan skarbs dzīvesstāsts, tas aprakstīts grāmatā, kura 1980. gadā izdota Zviedrijā, kas vien pāris eksemplāros nonākusi līdz Latvijai. Pateicoties atsaucīgiem ziedotājiem, tā tiks izdota vēlreiz.

Mācītājs Hugo Maksimiliāns Grīvāns ir dzimis 1901. gadā. 27 gadu vecumā tika ordinēts par vikāru un kalpoja vairākās draudzēs. 1945. gada 18. novembra dievkalpojumā Ventspilī tika dziedāta Latvijas himna “Dievs, svētī Latviju”, un tas kļuva par liktenīgu brīdi mācītāja dzīvē, jo pēc gada viņu apcietināja par pretvalstisku darbību.

Ģipkas draudzes priekšnieks Valdis Rande pauž: “Man radās doma baznīcā izveidot kaut ko līdzīgu muzejam. Man bija daudz informācija savākta, fotogrāfijas no Sibīrijas sūtītas, kur mācītājs ilgus gadus ir pavadījis, un es izdomāju, ka man vajadzētu mācītājam izveidot stūrīti šajā muzejā.”

Valdis Rande sazinājās ar mācītāja jaunāko dēlu, kurš dzīvo Zviedrijā, kā arī jautāja par grāmatu “Avju gans no Jaunarājiem”. Ģimenē palicis viens 1980. gada izdevums, citi nodoti latviešu draudzēm pasaulē, bet vienu draudzes priekšniekam izdevies atrast Ģipkā. Grāmatā rakstīts par Sibīrijas soda nometnēm, kur mācītājs bijis divas reizes, par centrālcietumu un notikumiem “Stūra mājā”.

Valdis Rande: “Es saņēmu šo grāmatu un tūlīt apsēdos, un sāku lasīt. Kādas 12 stundas es lasīju, es raudāju, jo tik patiesi un skaidri aprakstīt, kā notika Čekas stūra mājā pratināšanas, kādas mocības, kādas zvērības, bez asarām neiztikt.”

Pateicoties 39 ziedotājiem, nepilnu divu nedēļu laikā tika savākti teju 3000 eiro, lai šo grāmatu varētu izdot atkārtoti, jo tā varētu kalpot kā mācību materiāls, kas runā par patriotismu un dzimtenes mīlestību pat vissmagākajos apstākļos.

“Viņa stāsts ir kā mācība, varētu būt mācība daudziem. Tā arī noteikti ir kā vēstures stunda, diemžēl par ne tik vieglajiem un skaudrajiem mūsu Latvijas vēstures jautājumiem,” uzskata Inese Indriksone, Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja.

Grāmatu izdos 500 eksemplāros. Tās atvēršanas svētki plānoti aprīļa vidū.


Foto: precos.lv