Mākslu terapijas dienās meklē jaunas attīstības iespējas

Šonedēļ Latvijā notiek Mākslu terapijas dienas, kuru laikā Rīgā, Jurmalā, Jelgavā un Strenčos notiek atvērtās nodarbības, lai ar šo terapijas veidu iepazīstinātu plašāku sabiedrību un meklētu jaunas attīstības iespējas. Mākslu terapija ir veids, ar kura palīdzību speciālists var izprast pacienta emocijas un noskaidrot to cēloni.

Vizuālā māksla ir viena no četriem mākslu terapijas veidiem, kas tiek izmantoti, lai veicinātu cilvēku garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. “Vēsturiski pirmsākumi vizuāli plastiskās mākslas terapijai ir meklējami psihiatrijas lomā. Psihiatrijā varam palīdzēt jebkuram cilvēkam ar mākslas terapiju, izņēmums ir akūti psihiski stāvokļi vai hronisku slimību paasinājums,” saka Astra Lejstrauta, sertificēta vizuāli plastiskās mākslas terapeite.

Mākslu terapija Latvijā un arī slimnīcā “Ģintermuiža” tiekot izmantota jau pasen. Galvenokārt slimnīcas pacientiem un nedaudz arī ambulatorajā nodaļā. Lai meklētu plašāku pielietojumu, Mākslu terapijas dienās savas emocijas mākslas darbā izliek nevis slimnīcas pacienti, bet mediķi un citi interesenti. Narkoloģiskās ārstniecības vadītāja Lilita Caune: “Patiesībā jebkuram cilvēkam mākslu terapija var dot lielu ieguldījumu viņa emocionālā un garīgā komforta uzturēšanā, jo būtībā stress, informācijas pārpilnība, visi šie faktori, ar ko saskaramies ikdienā, liedz un traucē apzināties jūtas, emocijas.”

Kā norāda speciālisti, mākslu terapija varētu palīdzēt arī cilvēkiem ar izdegšanas sindromu, iespējams, arī jauniešiem, kuri vairāk dzīvo interneta vidē. “Rīgas Stradiņa universitātes studentes veido brīnišķīgu instrumentu, kas ir tieši virtuālajā vidē, tieši emociju izpēte telefonā. Tur, kur mums šobrīd dzīvo jaunā paaudze. Tas tiktu pārcelts uz to vidi, kur ir jaunieši ir,” norāda Astra Lejstrauta, sertificēta vizuāli-plastiskās mākslas terapeite.

Slimnīcas “Ģintermuiža” vadītājs Artūrs Blekt stāsta, ka pašreiz mākslu terapiju pakalpojumu apmaksā Veselības ministrija, tomēr nākotnes vīzijā tas varētu būt arī maksas pakalpojums, tādējādi pieejams plašākam interesentu lokam. Lai to īstenotu, nepieciešami ne vien speciālisti un finansējums, bet arī pārmaiņas sabiedrībā. “Latvijā stigmatizācija pret psihiskajiem traucējumiem diemžēl ir vēl diezgan izplatīta. Mēs “Ģintermuižā” diezgan aktīvi mēģinām šo stigmatizāciju mazināt. Cilvēkiem stāstam, kas ir psihiskie traucējumi, ko mēsdarām, kādas ir iespēs. Ka tas noteikti nav nekas tāds, par ko ir jākaunas.”

Mākslu terapijas dienas notiks līdz 18. decembrim. To laikā interesentiem ir iespēja pašiem izdzīvot mākslu terapiju darbnīcās. 


#SIF_NVZ2022