Mārupes novadā daudzbērnu ģimeņu atbalstam šogad paredzēti 500 000 eiro

Mārupes novadā daudzbērnu ģimeņu atbalstam šogad paredzēti 500 000 eiro, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saistošo noteikumu "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novada" mērķis ir sniegt materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, izmaksājot pabalstu.

Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību.

Mārupes novada pašvaldība ir spēkā esoši noteikumi par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā, kuri izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" kā pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva. Tomēr likums "Par pašvaldībām" zaudējis spēku ar 2023.gada 1.janvāri. Līdz ar to bija jāizstrādā jauni noteikumi.

Izvērtējot līdzšinējo kārtību, noteikumi sagatavoti jaunā redakcijā.

Saistošajiem noteikumiem ir tieša ietekme uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetā 2023.gadā saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai paredzēti 500 000 eiro.