Mazie HES kā atbalsts krīzes situācijās

Papildus garants kādas energētiskās krīzes gadījumā būtu mazo hidroelektrostaciju (HES) iekļaušana civilās aizsardzības objektu sistēmā, uzskata nozares pārstāvji. Tas gan vēl būtu jāpārrunā ar atbildīgām ministrijām. Kā norāda Ekonomikas ministrijā, diskusijai būtu atvērti, bet situācija jāvērtē plašāk. 

Pēc Valsts vides dienesta sniegtās informācijas, Latvijā darbojas 146 mazās hidroelektrostacijas. Lai gan interesenti būtu, esošie normatīvi liedz būvēt jaunus mazos HES. Aizsargājot esošās spēkstacijas, “Mazās hidroenerģētikas asociācijā” norāda, ka mazos HES vajadzētu iekļaut civilās aizsardzības objektu sistēmā, lai krīzes gadījumā kaut vai lokāli varētu mājsaimniecības nodrošināt ar vietējo elektroenerģiju. “To jau vajadzēja sen izdarīt. Tā kā esam situācijā, ka visā valstī sākam domāt un meklēt risinājumus, ceru, ka arī šis jautājums tiks lietišķi un konstruktīvi izskatīts. Mums ir jabūt gataviem nodrošināt nepieciešamības brīdī. Šeit es nerunāju par kara stāvokli, bet par visāda veida krīzēm, tai skaitā arī enerģētisko krīzi,” saka “Mazās hidroenerģētikas asociācijas” un “Latvijas Atjaunojamās enerģētikas federācijas” valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe.

Ekonomikas ministrijā uzskata, ka minētais priekšlikums no “Mazās hidroenerģētikas asociācijas” puses iespējams būtu atbalstāms, taču sākumā visām iesaistītajām pusēm būtu jāsanāk kopā uz pārrunām. “Būtu jāsaprot detaļas, kā viņi uz to skatās. Tipiski visi mazie HES tiek pieslēgti sadales sistēmai, kas nozīmē, ja ir lielākā krīze, kur iesaistīta reģionu pārvade, HESi paši to problēmu neatrisina. Būtu jāskatās uz to bildi daudz plašāk,” norāda Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edijs Šaicāns.

Saprotams, ka šāda iniciatīva paredzētu veikt papildus tehniskos uzlabojumus mazajos HES un līdzekļu ieguldījumu. Tikmēr, HES īpašniekuprāt, tā ir atbalstāma iniciatīva, ja vien tas neuzliks papildus kādu administratīvo slogu. Rundāles ūdensdzirnavu HES īpašnieks Vladislavs Bergmanis: “Ņemot vērā situāciju, kas tagad ir pasaulē, sevišķi Eiropā, visi kari notiek enerģijas dēļ. Visi grib pārdot dārgāk to, kas viņiem ir. Manuprāt, valsts līmenī sākumā vajag saglabāt, tad mēģināt realizēt to potenciālu, kas ir Latvijā. Un, protams, viens no tādiem veidiem ir hidroenerģija.”

Piemēram, par aizliegumu būvēt jaunus mazos HES Bergmanis min Vācijas piemēru, kur pat uz mazām upītēm ir uzstādīti niecīgas jaudas HES, taču cilvēki izmanto šos piedāvātos dabas resursus, tai pašā laikā meklējot alternatīvas zivju ceļiem un risinot citus jautājumus, lai tas nekaitē dabai kopumā. Latvijā ir arī virkne citu problēmu, ar kurām saskaras mazo HES īpašnieki. Piemēram, nespējot pildīt obligātā iepirkuma komponentes prasības saistībā ar tehnisko aprīkojumu un citiem jautājumiem, ap 10 HES, iespējams, drīz pārtrauks savu darbību. 


#SIF_NVZ2022