Mediķi saņem draudu vēstules; aicina ministriju viņus aizstāvēt

Daudzi Latvijas ārsti saņēmuši draudu vēstules, kurās tiek runāts par kriminālatbildību mediķiem. Ārsti vērsušies Veselības ministrijā, aicinot risināt šo jautājumu un mazināt bažas par viņu drošību, veicot savus darba pienākumus.

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente ReTV Ziņām saka - situācija ir nepatīkama, bet pati vēstule ir murgs.

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente Līga Kozlovska: “Patiesību sakot, šajā vēstulē (..) pēc būtības pret katru ģimenes ārstu ir psiholoģiskais terors. Un savā veidā šī vēstule arī ietekmē lielā mērogā valsts nacionālo drošību.” “Es gribu teikt tādus viedus vārdus. Ja mani suņi nebūtu man tik lieli draugi, tad es teiktu tā - tas, kas šeit ir uzrakstīts vēstulē, tie ir suņa murgi!

Vēstules ar naida runu un draudiem saņēmuši ne viens vien mediķis. To apstiprina ar Veselības ministrijā.

Oskars Šneiders, Veselības ministrijas pārstāvis, saka: “Pamatojums šim ir tāds, ka gan mūsu iestādes - SPKC, gan NVD, arī Latvijas Ārstu biedrība - ir vērsušās pie ministrijas par to, ka identiska vai līdzīga satura vēstules tiek sūtītas gan iestādēm, gan ārstniecības personām, kas ir tādas draudus izsakošas. Veselības ministrija ir konstatējusi, ka vēstulē izteiktie pieņēmumi un viedoklis par Covid-19 izplatību ir nepatiess. Vienlaikus ietvertie apgalvojumi ir aizskaroši gan ārstniecības iestāžu darbiniekiem, gan profesionālajām organizācijām. ”

Šo vēstuli izplata Latvijas Brīvības alianse, iesaistīts arī Vides aizsardzības klubs. Lūk, citāts no vēstules, kuru saņem mediķi:

“Lūdzu 30 dienu laikā sniedziet savus apsvērumus un pierādījumus, īpaši publikācijas vai sagatavotos dokumentus, kas varētu kalpot par pierādījumu jūsu vainas mīkstināšanā vai atbildības izslēgšanā. Pateicamies par sadarbību, jo mūsu mērķis ir saukt pie kriminālatbildības, materiālās atbildības, kā arī morālās atbildības tikai tos subjektus, kuri aktīvi vai pasīvi veikuši, vai atbalstījuši, vai neatbalstījuši šo noziegumu pret cilvēci.”

Ārstu biedrība vērsusies Veselības ministrija, lūdzot tās atbalstu, lai risinātu šo jautājumu un mazinātu kolēģu bažas par viņu drošību, veicot savus darba pienākumus. Veselības ministrija ir iepazinusies ar draudu vēstuļu saturu un šobrīd gatavo iesniegumu Valsts policijai.

Mediķus, kas saņem šīs vēstules, Veselības ministrija aicina par tām ziņot, kā arī nebaidīties no izteiktajiem kriminālatbildības un citiem draudiem.


Foto: unsplash.com