Meklēs risinājumus Vijciema skolas ēkas saglābšanai

Vienu dienu uzzināt, ka savā pagastā vairs nebūs skola - tāda nu jau ir lauku realitāte. Iemesls teju visur vienāds - samazinās skolēnu skaits. Šādam scenārijam gatavojas arī vijciemieši Valkas novadā, kur nepatīkamā lēmuma pieņemšanu, visdrīzāk, paātrinās arī skolas ēkas tehniskais stāvoklis. Neilgi pirms jaunā mācību gada Būvniecības valsts kontroles birojs bojājumu dēļ aizliedzis ekspluatēt lielāko daļu ēkas. Lai tā neaizietu pavisam bojā, iedzīvotājiem jāņem iniciatīva savās rokās un jārada idejas, kam tā varētu kalpot nākotnē.

Valdis Šaicāns, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs: “Nu, lūk, tas ir norobežojums uz pagrabu, lai neviens tur iekšā netiek. Pagrabstāvs ir slēgts. tad mums ir slēgta šī te telpa, arī aizslēgta, uzraksts virsū, tur neviens iekšā netiek un ir slēgts arī viss otrais stāvs, par ko arī liecina sēta priekšā.”

Tāda situācija Vijciema sākumskolā, kur bērniem un skolotājiem palikušas pārējās dažas telpas ēkas drošākajā daļā. Ciešāk ir, bet gan jau sadzīvos, saka skolā. Šobrīd tajā mācās vien 25 skolēni no 1. - 6.klasei. Par mācību klasi gan nācās iekārtot arī blakus sporta zāles vestibilu.

Galvenais iemesls, kāpēc lielāko daļu skolas ēku vairs nevar ekspluatēt - jau ilgāku laiku tās konstrukcijā radušās izmaiņas, sēžas pamati. Tas rada plaisas sienās un izvirzījumus pagraba grīdā. Iedzīvotājiem pagasta pārvaldes vadītājs skaidro, līdz šim veikti divi izpētes darbi un tajos nepārprotami norādīts, ka ēkas pamati ir jāstiprina. Kāpēc tas nav darīts laikus, pašvaldībai nav tādu līdzekļu un nu jau jāsamierinās ar domu, ka izglītības iestādei šī ēka, visticamāk, vairs nevarēs kalpot.

Taču tāpēc nav arī jābūt pasīviem novērotājiem un iedzīvotāji aicināti izteikt savas domas, kā ēku apdzīvot nākotnē. Uz pirmo tikšanos gan ieradušies vien daži vijciemieši un tiks rīkota vēl viena sanāksme. Noskaidrot iedzīvotāju domas aicinājusi arī Valkas novada dome. Ja rodas kāda ideja, iespējams tai var piesaistīt finansējumu un ēku glābt.

Lai arī pastāv liela varbūtība, ka ar nākamo gadu Vijciemā skola vispār vairs nebūs, pagasta pārvaldes vadītājs vēl gan mēģinās uzrunāt novada domi, lai saglabātu vismaz pirmās četras klases. Blakus kādreizējā internāta ēkā, kurā šobrīd izvietotas pirmsskolas grupiņas, ir vēl brīvas telpas, ko varētu pielāgot skoliņas vajadzībām. Netālu no skolas arī atjaunotais tautas nams. Tātad infrastruktūra ir, pagastā ienāk arī jaunas ģimenes, līdz ar to ir jārod risinājumus, kā neaizlaist postā, bet lietderīgi izmantot ēku pašā centrā.