Mežotnes sākumskolas liktenis joprojām neskaidrs

Kritisko robežu sasniegusi Bauskas novada Mežotnes sākumskola. Bērnu tajā palicis tik maz, ka mācību process jaunajā mācību gadā neesot iespējams pat apvienotajās klasēs. Uz skolas likvidācijas nepieciešamību tika norādīts jau 2016. gadā pašvaldības pasūtītajā pētījumā, tomēr iepriekšējie domnieki problēmu atstājuši jaunā novada deputātu ziņā.

Mežotnes pagasta centrā vējš vientuļi rotaļājas koku zaros, pat darbdienas vakarpusē klusums valda arī ciematā. Arī Mežotnes sākumskolā bērnu balsis ar katru gadu skan aizvien mazāk, un šobrīd esot sasniegts kritiskais punkts. “Bērnudārzā mēs jau 2018./2019.mācību gadu uzsākām ar 36 audzēkņiem, tad lēnām 35, 32. Pagājušajā gadā bija trīsdesmit, šogad ir tāds gads, kad ir palikuši 23 bērni,” stāsta Daina Lapkovska, Mežotnes sākumskolas direktore.

“Diemžēl Covid-19 ir atstājis ļoti negatīvas sekas mums. Aizgājuši pieci bērni, kas mazai lauku skolai ir kritiskā robeža. Pašlaik nav iespējams izveidot arī apvienotās klases. Arī apvienojot divas klases nav iespējams mācību process, vēl ir pedagogu problēma. Ir aizgājis “atslēgas” skolotājs, zem lielas jautājuma zīmes ir tas, kā īstenot izglītības programmu,” saka Māra Bauvare, Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja.

Jāpiebilst, ka jau 2016. gadā pašvaldības pasūtītajā pētījumā tika norādīts par nepieciešamību slēgt Ozolaines, Mežgaļu un Mežotnes pamatskolas. Tomēr tā laika deputāti ar Raiti Ābelnieku kā priekšsēdētāju nolēma pamatskolu pārveidot par sākumskolu. Aizņemoties valsts kasē vairāk nekā 600 000 eiro, jau tolaik patukšo ēku renovēt. “Mēs tiešām skatījāmies, vērtējām, bet vēl ienāca informācija no skolas direktores, ka uz Mežotni ir pārcēlušās daudzas jaunās ģimenes. Viņiem ir mazi bērni, kas tagad iet pirmskolā, un tās klases būs pietiekami piepildītas,” pauž Raitis Ābelnieks, bijušais Bauskas novada domes priekšsēdētājs, darba grupas vadītājs.

 Arī šoreiz iepriekšējā novada dome problēmas risināšanu atstājusi jaunā novada ziņā. Tā jūlija vidū izveidota speciāla darba grupa, kura tikās arī ar skolas darbiniekiem un skolēnu vecākiem. Runāt kameras priekšā neviens no vecākiem gan nevēlējās, bet bez mikrofona teica, ka jau sen mākslīgi tiekot virzīta skolas likvidācija, beidzot tas būšot panākts.

Pirmskolas grupa kļūtu par kāda Bauskas bērnudārza filiāli, bet fiziski paliktu Mežotnē, tādējādi aizņemot vismaz vienu spārnu tikai pirms trīs gadiem renovētājā ēkā.

Par skolas reorganizāciju, pievienojot to citai mācību iestādei, jālemj arī deputātiem. Kā skaidro pašreizējais domes priekšsēdētājs, šonedēļ paredzētajā sēdē šis jautājums, visticamāk, netikšot skatīts, jo vēl neesot saņemts darba grupas ziņojums. Izglītības likums gan paredz, ka attiecīgās institūcijas un personas par skolas likvidāciju vai reorganizāciju jāinformē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš, bet īpašos gadījumos - ne vēlāk trīs mēnešus iepriekš. Jāpiebilst, 2021. gadā Latvijā likvidētas vai reorganizētas 29 mācību iestādes.