Mieriņš Rudzātu vidusskolā

Divas Rudzātu vidusskolas audzēknes pierādījušas, ka skolēni paši var īstenot apjomīgus projektus, ja vien ir gribasspēks cīnīties par savu ideju un nepadoties pirmo grūtību priekšā. Vairāku gadu darba rezultāts ir atpūtas telpa skolēniem.

Rudzātu vidusskolā svinīgi atklāta jaunā atpūtas telpa “Mieriņš”. Tā tapusi, pateicoties Katrīnai Katei Jansonei un Evitai Tenterei, vidusskolas 12. klases audzēknēm, kuras pašas saviem spēkiem īstenojušas savu ideju un ierīkojušas atpūtas telpu. Lai savu ieceri īstenotu, meitenes pašas rakstīja projektus un piesaistīja finansējumu, tāpat arī pašas veica remontu. Telpas tapšanā iesaistījās viss skolas kolektīvs – skolasbiedri palīdzēja izveidot telpas interjeru. Rudzātu vidusskolas 12. klases audzēkne Katrīna Kate Jansone: “Mums bija izsludināts zīmējumu konkurss sienai. Tēma bija “Mežs”, jo iepriekšējos projektos viss bija tēmēts uz mežu. Tu aizej mežā, kļūsti mierīgāks, atpūties, relaksējies. Tad mums bija viens kārtīgs favorīts – sēnes, ko varam redzēt uz telpas sienas. Un tad nedēļu divu laikā tapa arī pats zīmējums.”

Atpūtas telpas “Mieriņš” izveide prasīja vairāku gadu darbu. Kopā tika īstenoti četri projekti, kuru laikā tika iegādāti gan nepieciešamie materiāli, gan mēbeles, tāpat arī interjera elementi un citas iekārtas. Skolnieces uzsver, ka tas nebija viegls darbs, jo nācās saskarties arī ar dažādām problēmām. Rudzātu vidusskolas 12. klases audzēkne Evita Tentere: “Piedzīvojām diezgan daudzas neveiksmes, jo mēbeles, piemēram, atnāca bojātas. Nācās zvanīt uzņēmumam, domāt, sūtīt atpakaļ. Bet, paldies Dievam, ļoti atsaucīgi cilvēki vienmēr palīdzēja. Šī ir ļoti liela pieredze. Pirmo reizi darījām tādas lietas kā līmējām tapetes, krāsojām sienas, organizējām konkursus. Šis tiešām ir milzīgs projekts, ko varēšu paņemt arī augstskolā, universitātē. Organizatoriskās prasmes esmu ļoti daudz ieguvusi.”

Atpūtas telpa paredzēta brīvā laika pavadīšanai starpbrīžos un pēc stundām. Skolēni varēs pagatavot tēju, uzspēlēt galda spēles un izpausties radoši. Plānots, ka “Mieriņā” norisināties arī klases vakari un kino vakari, jo ir iegādāts arī projektors. Jau atklāšanas pasākumā tas tika izmantots, lai demonstrētu klātesošajiem telpas tapšanas procesu. Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode: “Ļoti patīkami, ka skolēni domā par savu vidi. Un prieks, ka meitenes ne tikai pašas, bet arī iesaistīja citus. Sākumā bija divas, tad četras, tagad jau praktiski visa skola iesaistīta tapšanā. Tikai pozitīvi vērtēju šādu iniciatīvu.”

Katrīna Kate Jansone un Evita Tentere pēc dažiem mēnešiem absolvēs Rudzātu vidusskolu, bet viņu izveidotā atpūtas telpa paliks citiem skolas audzēkņiem kā labais piemērs tam, ka arī skolēni paši var paveikt ļoti daudz, ja vien ir ideja un apņēmība to īstenot.