Murrāšana, improvizētas pankūciņas un roboti. Mūzikas pedagogi apgūst radošas darba metodes

Gatavošanās streikam nav apturējusi pedagogu vēlmi apgūt jaunus veidus, kā radoši atraisīt bērnus. Tā šodien Talsos pirmsskolu un skolu mūzikas pedagogi no Kurzemes un Zemgales praktiski apguva, kā savās nodarbībās izmantot dabu, tās skaņas, kā ar rotaļām veicināt bērnu koncentrēšanos un veicināt muzikālo attīstību. Konferences idejas autores ir divas Talsu skolotājas.

Talsu pamatskolas telpās šodien skolēnu lomā iejutušies 100 Kurzemes un Zemgales mūzikas pedagogu, lai praktiski apgūtu, kā organizēt stundas, kā raitāk, profesionālāk un bērnam saprotamāk iemācīt uzdevumus. “Ikdienā strādājot, vienmēr pietrūkst ideju. Bet, atbraucot šeit, pie Baibas Brices un pārējiem jaukajiem mīļajiem lektoriem, mēs gūstam šo bagāžu, lai varētu ar bērniņiem izdzīvot dzīvi krāšņāku, skaistāku,” stāsta Velga Dektere, konferences dalībniece no Pūres.

Radošais, muzikālais pikniks ir tikai viena no metodēm, kas ļauj iesildīt bērnus nodarbību sākumā. Rīgas doma kora skolotāja rāda, kā, tēlojot robotus, troļļus, ēdot improvizētas pankūciņas, labsajūtā murrājot, skolēnus var radoši atraisīt.

Mūzikas skolotāji var sadarboties arī ar citu mācību priekšmetu pedagogiem, piemēram, Talsu pamatskolas direktore izmēģinājusi, kā kopā ar digitālo tehnoloģiju apgūšanu jaunieši var veidot skaņu skices. Gluži kā muzikālu domrakstu. “Tad viņi meklē skaņas dabā, ieraksta telefonā, paši rada skaņas, tad to visu apvieno datorprogrammā, kur gala rezultātā ir brīnišķīgs skaņdarbs,” stāsta Dina Bičule, Talsu pamatskolas direktore.

Mūzikas skolotāju konference ir divu Talsu skolotāju ideja. Tā notiek jau ceturto reizi. Viena darbojas pirmsskolas izglītībā, otra mūzikas pasaulē ieved pamatskolas audzēkņus. Sākotnēji abas plānojušas konferenci rīkot Ziemeļkurzemei, bet lielā pieprasījuma dēļ robežas paplašinātas līdz Zemgalei. 


#SIF_NVZ2022