Nacionālo interešu objekta statuss turpmāk būs vairākiem militārajiem objektiem visā Latvijā

Valdība otrdien atbalstīja nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu vairākiem militārajiem objektiem visā Latvijā.

Nacionālo interešu objekta statuss turpmāk būs Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzei Ogres novadā, militārajam poligonam "Mežaine" Kuldīgas novadā, Lūznavas militārajai bāzei Rēzeknes novadā, militārajai bāzei "Indras" Jēkabpils novadā, Gulbenes militārajai bāzei Gulbenes novadā, Apguldes militārajai bāzei Dobeles novadā, militārajiem objektiem Rīgā, militārajai bāzei "Kaugurmuiža" Valmieras novadā.

Tāpat šis statuss turpmāk būs militārajam poligonam "Lāčusils" Alūksnes novadā, militārajam poligonam "Meža Mackeviči" Augšdaugavas novadā, militārajam objektam Dienvidkurzemes novadā, militārajam objektam Ventspils novadā, militārajam objektam Cēsu novadā, militārajam objektam Jēkabpils novadā, 

Aizsardzības ministrija nodrošinās, ka divu mēnešu laikā pēc nacionālo interešu objekta statusa noteikšanas informācija par nacionālo interešu objektiem un to funkcionēšanai nepieciešamo teritoriju tiek iekļauta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Nacionālo interešu objekti ir teritorijas un objekti, kas nepieciešami būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai, dabas resursu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai. Šis statuss var atvieglot projektēšanas un būvniecības procesu.


Foto: srž. Ēriks Kukutis, Aizsardzības ministrija