Naftas bāzē Valmierā no dzelzceļa cisternas notikusi naftas produktu noplūde

Šodien, 8.oktobrī SIA “EAST-WEST TRANSIT” naftas bāzē Valmierā, Mūrmuižas ielā 15B, no dzelzceļa cisternas notikusi dīzeļdegvielas noplūde. Pēc sākotnējām aplēsēm no cisternas noplūdušas aptuveni 30 tonnas dīzeļdegvielas. Notikuma vietā veikti neatliekamie pasākumi piesārņojuma ierobežošanai, portālu retv.lv informā Valsts vides dienests.

Notikuma vietā VVD vides inspektori konstatēja, ka dīzeļdegviela daļēji nokļuvusi uz grunts ap notikumu vietu, bet lielākā daļa novadīta uz savācējestakādi. Noplūdusī dīzeļdegviela noplūdusi uz uzņēmuma teritorijā esošajām lietus kanalizācijas sistēmas 5 uztvērējakām, kurās ir naftas ķērāji. Tā kā SIA “Valmieras ūdens” darbinieki notikuma brīdī uzņēmuma teritorijā tīrīja lietus kanalizācijas sistēmu, operatīvi izdevies aiztaisīt pēdējo kontrolaku, novēršot tālāku naftas produktu noplūdi. Saskaņā ar SIA “EAST-WEST TRANSIT” pārstāvju sniegto informāciju, dabā lietus kanalizācijas tīklos varētu būt noplūdušas aptuveni 26 tonnas dīzeļdegvielas.

Atbildīgie dienesti un SIA “Valmieras ūdens” pārstāvji strādā, lai identificētu potenciālās naftas produktu uzkrāšanās vietas lietus kanalizācijas tīklos un varētu uzsākt kanalizācijas tīklu tīrīšanu no dīzeļdegvielas.

Lai novērstu iespējamo riskus, kas saistīti ar naftas produktu piesārņojuma nokļūšanu apkārtējā vidē, lietus kanalizācijas tīklu izplūdes vietās Gaides strautā (Mūrmuižas un Cempu ielas krustojumā) un lietus kolektora izplūdes vietā blakus adresei Stacijas laukums 9, Valmierā – uzstādītas naftas produktus absorbējošās bonas. Veikta piesārņotā ūdens izsūknēšana no grāvja, šobrīd izsūknētas divas tvertnes (kopā 8 tonnas) un to saturs nogādāts uz SIA “EAST-WEST TRANSIT” naftas bāzē Valmierā, no kurienes tālāk tiks organizēta piesārņotā ūdens nodošana apsaimniekotājam. Savukārt, uzņēmuma teritorijā uz piesārņotās augsnes izbērti absorbenti.

Lai novērtu iespējamos piesārņojuma izplatības riskus, SIA “EAST-WEST TRANSIT” naftas bāzē no piesārņotā ūdens tiks izsūknētas esošās lietus kanalizācijas sistēma un akas. Papildus veiktajiem neatliekamajiem pasākumiem lietus kanalizācijas tīklos plānots ievadīt virsmaktīvās vielas naftas produktu absorbcijai.

Atbildīgie dienesti sadarbībā ar pašvaldību turpinās uzraudzību lietus izplūdes kolektora vietā, nepieciešamības gadījumā nomainot bonas pret jaunām. Ņemot vērā, ka lietus kanalizācijas sistēma, kur nonākusi dīzeļdegviela, saistīta ar plašākā rūpniecības zonā esošo infrastruktūru tiks veikts iespējamo izplūdes vietu monitorings.

Aicinām iedzīvotājus ziņot, ja Valmieras pilsētā tiek novērots naftas produktu piesārņojums pilsētas lietus kanalizācijas tīklu izplūdes vietās, zvanot VVD pa telefonu 26338800.

SIA “EAST-WEST TRANSIT” naftas bāzei Valmierā, Mūrmuižas ielā 15B ir izdota B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja naftas produktu pārkraušanai un uzglabāšanai.

ReTV Ziņas par šo notikumu plašāk vēstīs piektdien.

Foto: Valsts vides dienests