Naktstauriņu vērošana Grebļukalnā

Reizi gadā Grebļukalnā Pasienes pagastā notiek naktstauriņu vērošana. Šis dabas liegums ir lielākā tauriņu populācijas vieta Baltijas valstīs, līdz šim te atklātas aptuveni 1500 tauriņu sugas, turklāt vairums no tām redzamas tikai naktī. “Tauriņu nakts Grebļukalnā” ir piedzīvojumiem bagāts notikums, kura gaitā dabas liegumā reizi gadā pulcējas interesenti un eksperti, un visas nakts garumā vēro naktstauriņus. Teritorija Pasienes pagastā aizņem vairāk nekā 200 hektārus, no visiem šeit ekspedīcijās atklātajiem tauriņiem 80% ir aktīvi un barojas tieši naktī. Dabas aizsardzības pāraldes pārstāvis, entomologs un tauriņu pētnieks Guntis Akmentiņš saka: “Te ir tāda viena liela meža kore - iet pa vidu un abās pusēs ir ezeri. Šeit tieši ir tie interesantie augi un biotopi, kādēļ arī atšķiras tauriņu sugu sastāvs. Varētu būt vismaz 1500 sugas. Tās ir tiešām tās, kuras lido naktīs un kuras ir piereģistrētas.”

“Šeit ir lielākā tauriņu populācija Baltijas valstīs. Te ir tāda bagātība. Man gribētos, lai vietējie cilvēki to vairāk atklāj. Bērni to mācās skolā, te uzskatāmā veidā to var iepazīt, ieraudzīt,” stāsta Ilga Ivanova, Zilupes pilsētas pārvaldes tūrisma organizatore.

Tauriņu vērošana dabas liegumā “Grebļukalns” notika jau sesto gadu. Ja iepriekšējās reizēs lietus dēļ varēja ieraudzīt vien dažas no naktstauriņu sugām, šogad, pateicoties karstumam, daudzveidība bija krietni lielāka.

Pasākums notiek pierobežas joslā, tāpēc apmeklētājiem obligāti nepieciešamas laikus pieteiktas un Valsts robežsardzes apstiprinātas caurlaides. Ierasti interesentu skaits nav liels, taču viņi ierodas no visas Latvijas un pat ārzemēm. Vislielākā interese ir ģimenēm ar bērniem.

Par tauriņu dzīvesveidu un aizsardzību dažādi informatīvi pasākumi laiku pa laikam ir arī citviet Latvijā, piemēram, Ļaudonā un Litenē, kur līdz ar taureņiem var iepazīt arī putnus, sikspārņus un vērot dzīvniekus.#SIF_NVZ2022