Nav matemātikas skolotāja – nenotiek mācību stundas

Kopš mācību gada sākuma Valmieras tehnikumā nav notikusi neviena matemātikas stunda Loģistikas darbinieka kursa audzēkņiem. Lai gan mācību iestādē strādā vairāki šī priekšmeta skolotāji, viena pasniedzēja joprojām trūkst un nav iespējams nosegt visu plānoto stundu skaitu. 

Valmieras tehnikumā mācās 610 jaunieši dažādās mācību programmās. Mācību gadā plānotas aptuveni 3000 matemātikas stundas. Tehnikuma direktore Vineta Melngārša stāsta, ka matemātikas skolotāja nav 116 mācību stundām. “Pašlaik Valmieras tehnikumā ir četri matemātikas skolotāji, bet diemžēl uz atlikušo slodzi līdz šim nav izdevies atrast kolēģi.”

Tehnikuma direktore piebilst, ka visiem skolotājiem ir lielas slodzes, kas ilgstoši var izraisīt un izraisa nogurumu. Tas arī ierobežo pedegogu profesionālās pilnveides iespējas, jo ir jau noslogoti ikdienas stundās. Tāpēc, runājot piemēram par matemātiku, ir jāmeklē papildus skolotājs, kurš uzņemtos atlikušo slodzi. 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), kuras pārziņā ir profesionālās izglītības iestādes, ReTV Ziņām norāda, ka izstrādā rīcības plānu pedagogu piesaistei izglītības iestādēs. “Pieredze rāda, ka lielākā daļa jauno pedagogu ne pārāk ilgi noturas skolā. Viņi diezgan ātri pamet izglītības iestādi. Vajadzētu pārskatīt un regulēt pārslodzes jautājumu. Tas ir arī šajā plānā, kad īpaši skatīsimies tieši jauno skolotāju noslodzi,” saka IZM pārstāve Baiba Bašķere.

Tāpat šo problēmu risina arī pašvaldības. Piemēram, Valmieras novada pašvaldība nepieciešamības gadījumā iesaistās un meklē skolotājus no citām skolām, kā arī jaunos pedagogus piesaista ar stipendijām. “Iepriekšējā gada nogalē apstiprināti noteikumi par stipendijām tiem pedagoģiskiem darbiniekiem, kas mācās sākot ar otro kursu un augstāk. Atbilstoši sekmju līmenim tās piešķirsim mācībām gan klātienes, gan neklātienes studentiem,” pauž Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže.

Pēc Valsts izglītības informācijas sistēmas apkopotajiem datiem, Latvijā ir nodarbināti vairāk nekā 28 tūkstoši pedagogu. Pēc skolotāju piesaistes kampaņas “Esi skolotājs” datiem, šobrīd pieejamas 387 pedagogu vakances. Bašķere: “Ja rēķinām matemātiski un ar aukstu galvu, tad tas nav milzīgi liels skaits, bet katra viena stunda, kura nav aizpildīta, protams, ir liela problēma izglītības iestādes vadītājam. Līdz ar to mēs ar ciparu rēķināmies un domājam, kādā veida risinājumus un atbalstus varam sniegt, lai skolotāji būtu visur, kur ir nepieciešams.”

Valmieras tehnikuma direktore uzskata, ka līdz mācību gada noslēgumam vēl ir pietiekami tālu, lai paspētu nodrošināt audzēkņus ar matemātikas stundām.