Nav svešu senioru un bērnu. Gleznas, kas vieno divas paaudzes

Biedrībā “Zvannieku mājas” vasara aizritējusi radoši. Tur bērni apguva dažādu valstu glezniecības tehnikas pamatus. Viņu veidotie darbi apskatāmi Cēsu Vēstures un mākslas muzeja apmeklētāju centrā, bet jau drīz tos dāvinās sociālajos aprūpes centros un internātos dzīvojošajiem senioriem. 

Zvannieku mājas ir vieta, kur jau vairāk nekā 20 gadus uzņem bērnus, kuri palikuši bez savām ģimenēm. Tā ir arī kā atbalsta punkts audžuģimenēm. 13 svētdienas šie bērni kopā ar mākslinieci Aļenu Savjuku radīja dažādus mākslas darbus.

Māksliniece norāda, ka meistarklasēm gatavojusies jau iepriekš, gādājot instrumentus Amerikā, arī Ķīnā. Katra nodarbība bija kas jauns. Un tieši jaunais un nezināmais bija tas, kas meistarklašu dalībniekos raisīja lielu interesi. “Manā dzīvē ir divas ļoti svarīgas vērtības. Pirmā vērtība ir, ka nav svešu senioru un nav svešu bērnu. Un tas man ir ļoti svarīgi, man viņi ir vienlīdzīgi. Otrā vērtība ir, ka katrs bērns ir ļoti talantīgs. Viņam vienkārši vajag likt to saprast un atklāt šo talantu. Šī bija unikāla iespēja, ka varēju savienot, atklāt talantus, savienojot arī divas paaudzes.”

Latvijas Universitātes profesors, teologs un mācītājs Juris Cālītis: “No sākuma mēs nezinājām, kā tas būs, bet pavisam ātri redzējām, ka šeit kaut kas neparasts notiek. Es vispār vārdos nevaru pateikt par to manu izbrīnu. Bērni gaidīja viņu. Katu svētdienu cita tehnika, citi piegājieni, citi materiāli, un šajā izstādē var redzēt, ka te ir kaut kāds brīnums noticis. Jo te ir bērni, kam ir pieci gadi, seši gadi, bija divpadsmit gadi, vienpadsmit gadi. mēs redzam rezultātu. Tas nozīmē, ka te ir kaut kāda ģenialitāte, kas ir šai māksliniecei, un viņas atdeve.”

Šī izstāde ir daļa no projekta “No sirds uz dvēseli”. Tā mērķis ir daļu no mākslinieka meistarības un pozitīvām emocijām nodot tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. Pēc izstādes tiks organizēti braucieni pie senioriem, viņiem dāvājot bērnu radītos darbus. “Sarunājoties ar šo cilvēku, pēc tam veidojās šī enerģija. Viņš jūtas svarīgs un novērtēts, ka nav viens un ka par viņu tiek padomāts. Apmēram tāda ir tā sākotnējā doma Faktiski izveidojās sinerģija, ka šie mazie, jaunie bērniņi savu enerģiju ieliek, viņi bija ar mieru dāvāt šīs glezniņas šiem vecajiem cilvēkiem,” saka nodibinājuma “No sirds uz dvēseli” dibinātājs, loceklis Guntis Jansons.

Šobrīd projekts īstenots jau 13 Latvijas sociālās aprūpes centros, tajā ir piedalījušies vairāk nekā četrsimt mākslinieku, ir uzdāvinātas aptuveni tūkstoš gleznu un zīmējumu.


\
Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par sižeta saturu atbild "Re MEDIA".
#SIF_MAF2023