Neatrod vietas migrantu centriem

Līdztekus Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novadiem un Daugavpilij, šonedēļ saņemta informācija arī no pārējām pašvaldībām par tukšām ēkām aizturēto nelegālo robežšķērsotāju izmitināšanai nepieciešamības gadījumā. Pēc Operatīvās vadības centra sanāksmes secināts - neviena no tām neatbilst minimālajiem kritērijiem cilvēku izmitināšanai. Iespējams, ka pašvaldības nemaz nevēlas atrast piemērotas ēkas, lai vietvarās šādi centri nebūtu.

Kopš ārkārtējās situācijas ieviešanas Ludzas, Augšdaugavas un Krāslavas novados, kā arī Daugavpilī, Iekšlietu ministrijas Operatīvās vadības centrs šajās pašvaldībās aktīvi apzināja ēkas, kas nepieciešamības gadījumā būtu piemērotas nelegālo robežšķērsotāju izmitināšanai. Starp tām galvenokārt ir slēgtās skolas vai objekti, kuros šobrīd nenotiek nekāda darbība. “Ludzas novada pašvaldība, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas pieprasījumu, izsūtīja informāciju par četriem objektiem – par Nirzas pamatskolu, Goliševas pamatskolas ēku, Ezersalas bijusī internātskola un Ņukšu pamatskola, kas sen slēgta. Interesi izteica tieši par Ezersalas internātskolu,” saka Edgars Mekšs, Ludzas novada domes priekšsēdētājs.

Lai gan Ezersalas speciālā internātpamatskola slēgta vien pērn, pēc ēkas apsekošanas tā atzīta par neatbilstošu cilvēku izmitināšanai. Piemērotas ēkas nav rastas arī Augšdaugavas un Krāslavas novados. Līdzīga situācija ir Daugavpilī. “Ņemot vērā Daugavpils esošos resursus, mums nav brīvu skolu, kuras atbilstu visām prasībām attiecībā uz bēgļu izmitināšanu, kā rezultātā mēs piedāvājam Iekšlietu ministrijai, arī Valsts robežsardzei savu palīdzību bēgļu transportēšanai uz galvaspilsētu,” pauž Andrejs Elksniņš, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs.

 “Tas bija mūsu pienākums – saprast, vai šo nekustamo īpašumu portfelis, kas piederīgs valstij vai pašvaldībai, vai arī kādai nozares ministrijai, šo apli mēs būsim izgājuši. Šī situācija nav īpaši atšķirīga no tā, kādā mēs bijām 2015./2016.g., kad ar līdzīgu pieprasījumu mēģinājām apzināt šīs te pieejamās telpas,” skaidro Dimitrijs Trofimovs, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs.

Apzinoties, ka situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ir neparedzama, Iekšlietu ministrija turpinās meklēt telpas.  “Protams, ja būs nepieciešams, Valsts robežsardzei būs iespējas sadarboties ar Valsts policijas attiecīgām telpām. Bet mēs strādājam pie citiem risinājumiem, kas dos iespēju, protams, nodrošināt nepieciešamības gadījumā šo cilvēku izvietošanu, ja tāda vajadzība radīsies,” saka Dimitrijs Trofimovs. 

Vairākas pašvaldībās aizkadrā netieši norāda, ka tās nemaz nevēlas, lai to teritorijās ir šādi centri. Iespējams, tāpēc ministrijai iesniegti tādi pieteikumi par ēkām, kuri neatbilst prasībām.


Foto: Jānis Škapars, Lietuvas migrantu nometne