Neievērojot projekta nosacījumus, Gļinovkas upē sākusies gultnes aizsērēšana un krastu erozija

Augšdaugavas novadā Tabores pagastā sākusies upes krastu erozija un gultnes aizsērējums, jo ceļa būvniecības darbos pārkāpti vairāki būtiski nosacījumi. Interesantākais šajā situācijā ir tas, ka būvuzraugs problemātiskajā projektā ir mazdārziņu kooperatīva iedzīvotāji, kuriem tagad, iespējams, nāksies maksāt sodu.

Būvdarbi dārzkopības kooperatīvā Augšdaugavas novadā sākti pirms diviem gadiem ar mērķi izbūvēt ceļu un pārbrauktuvi pāri Gļinovkas upei. Jau aptuveni pusgadu šeit iestājies klusums, jo Valsts vides dienests (VVD) konstatējis Gļinovkas upes krastu eroziju un gultnes aizsērējumu, kas ietekmē upes dabisko caurplūdumu. “Būvdarbos kā būvmateriāli tika izmantoti nereģenerēti būvniecības atkritumi. Līdz ar to VVD, izvērtējot savas kompetences ietvaros, ir piemērojis arī administratīvo sodu. Šie te būvniecības darbi ir ierindojušies tādas sliktās prakses piemēru sarakstā šobrīd,” saka Guna Novika, VVD Daugavpils reģionālās pārvaldes pārstāve.

Viens no būtiskākajiem pārkāpumiem ir tāds, ka būvdarbu veikšanai nav saņemti Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi. Tajā pašā laikā Augšdaugavas novada būvvaldes pārstāvji atzīst, ka būvprojektu izstrādājis sertificēts speciālists un darbiem piesaistīti sertificēti būvnieki. Būvniecības projekts pašvaldībā izvērtēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, taču novirzes no tā konstatētas vēlāk – jau būvdarbu gaitā. “Tas risinājums, kas ir caurtekas nostiprināšanas gali, drusku neatbilst projektam. Pieņēmums tāds, ka varbūt ne visai precīzi ievērota tehnoloģija vai arī nav izvērtēts, teiksim, apakšējā grunts, kā rezultātā varbūt nav pareizajā laikā veikti uzbēruma darbi. Līdz ar to tā grunts nav nostiprinājusies,” saka Arvils Pundurs, Augšdaugavas novada domes Būvvaldes būvinspektors. “Iecere izmantot būvniecības atkritumus būvdarbos – tas noteikti ir atbalstāms un pat veicināms. Tomēr gribētos uzsvērt, ka pirms būvniecības atkritumus plānots izmantot būvdarbos, tos ir atbilstoši jāpārstrādā,” pauž Guna Novika.

Jāpiebilst, ka būvdarbu pasūtītājs – dārzkopības kooperatīvā sabiedrība “Maļutki” – vienlaikus pats ir arī šim projektam būvuzraugs, jo objekts nav tik liels, tādēļ atbildība par konstatējamiem pārkāpumiem gulstas uz pašu iedzīvotāju pleciem, jo būvuzraugs ir atbildīgs par projekta īstenošanas gaitu. Tagad šim kooperatīvam arī nāksies maksāt sodu, kas varētu būt līdz pat 3000 eiro. “Mēs viņiem, teiksim, sniedzām informāciju, lai viņi iesniedz mums laboto, korekcijas projektu daļu vai arī, teiksim, atbilstoši pilnīgi projektam. Pasūtītājs ir sniedzis informāciju, ka ar projektētāju šis risinājums ir saskaņots. Mēs tagad vienkārši vērtējam. Bet pašreiz mums arī diezgan svarīgi ir šī te nobrukuma novēršana,” pauž Arvils Pundurs. Turpretī Valsts vides dienests dārzkopības kooperatīvam noteicis pienākumu pēc iespējas ātrāk atbrīvot upes gultni no iekritušajiem betona blokiem, lai nepieļautu turpmāko upes gultnes aizsērējumu.


 #SIF_NVZ2022