Nepārdomāta dronu izmantošana kaitē putniem un dzīvniekiem

Bezpilota lidaparāta jeb drona izmantošana dabas skatu filmēšanai ir jāveic saskaņā ar to vadīšanas noteikumiem. Atsevišķās vietās drona lidojumus iespējams veikt tikai saņemot Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) izsniegtu atļauju. Tas tāpēc, lai lidojošās ierīces lieki neizbiedētu dzīvniekus, īpaši jau putnus ligzdošanas laikā. 

DAP pēdējā laikā saņemusi vairākas iedzīvotāju sūdzības par sociālajos medijos ievietotiem video, kuros dzīvniekus un putnus iztraucē bezpilota lidaparāts jeb drons. Ne vienmēr izdodas noteikt, kas ir video autors, taču pērn, konstatējot pārkāpumu, ierosināti trīs administratīvā pārkāpuma procesi. DAP Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode: “Pavasarī sākas daudziem putniem ligzdošana, tad arī šis jautājums kļūst arvien aktuālāks. Ne vienmēr cilvēki zina, ka atsevišķās dabas aizsargājamās teritoriju zonās dronus ir aizliegts izmantot noteiktos augstumos. Protams, arī citviet dronu izmantošana, ja cilvēki nesaprot vai neapzinās dabas vērtības, var radīt traucējumus, piemēram, tiem pašiem putniem ligzdošanas laikā. Var gadīties, ka kāds putns pamet ligzdu.”

DAP skaidro, ka dronu lidināšana tiešā putnu vai dzīvnieku tuvumā ir pieļaujama vien tad, lai tos aizbiedētu no lauksaimniecības zemēm. Strode: “Situācijās, kad ir puntu migrācija un lauksaimniekiem jāizmanto dažādas alternatīvās metodes, lai pasargātu savus sējumus, drona izmantošana ir pieļaujama.”

Arī tad jābūt pārliecinātam par savām iemaņām dronu pilotēšanā, jo atsevišķas putnu sugas var kļūt agresīvas, izdzirdot un pamanot bezpilota gaisakuģi. Jāatceras, ka dronu izmantošana ir jāveic saskaņā ar to pilotēšanas noteikumiem. Savukārt, lietojot šīs ierīces īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, spēkā ir individuālie noteikumi par lidojuma augstumu, kā arī atsevišķās vietās lidojumam nepieciešams saņemt DAP atļauju.


Foto: Freepik