Neretas pusē pēc teritoriālās reformas ieguvumu vietā - neērtības

Kopš administratīvi teritoriālās reformas, kad no 119 pašvaldībām tikai izveidotas 43, pagājuši septiņi mēneši. Iedzīvotāji sākuši izjust pirmās pārmaiņas. Aizkraukles novadam pievienotā līdzšinējā Neretas novada iedzīvotāji lielākoties samierinājušies ar reformu, tomēr ieguvumu vietā gan vairāk izjūtot neērtības.

Mazzalvē, kas ir viens no kādreizējā Neretas novada pagastiem, lielākais prieks esot par to, ka vismaz pagaidām Aizkraukle pārāk netraucējot, bet sajust pirmās reformas neērtības gan jau varot. “Pats pirmais, smagākais trieciens, ko arī cilvēki juta - mums uz vietas bija lauku konsultants, kas palīdzēja zemniekiem. Šo štata vienību likvidēja. Mēs stingri, stingri protestējām, bet neko nepanācām,” saka Anita Vectirāne, Mazzalves pakalpojumu centra lietvede,

Pakalpojumu centra lietvede ReTV skaidro, ka veikt maksājumus joprojām varot uz vietas, bet liela aizķeršanās esot bijusi ar datorprogrammu salāgošanu, tikai tagad nākot komunālo pakalpojumu rēķini, kas bija jāapmaksā janvārī. Tāpat uz vietas vairs neesot bāriņtiesas pārstāves, bet vissāpīgākais esot senioru sveikšana apaļajās jubilejās, kas tagad no saistošajiem noteikumiem svītrota. “Mums tas tā ļoti sāpīgi. Cilvēki parasti gaidīja mājās, mēs parasti aizbraucām. Naudas balviņas viņiem bija. Šogad mēs ļoti ceram, ka mums būs simtgadnieks, ļoti ceram, ka mēs kaut kā viņu varēsim apsveikt,” saka Anita Vectirāne.

Bažas mācot arī par brīvpusdienām, kas no nākamā mācību gada vairs visiem nebūšot. Daudzi Neretas iedzīvotāji jau administratīvi teritoriālās reformas informatīvajā apspriešanā bija pret pievienošanu lielajam novadam, arī tagad par to nepriecājas.

Pēc reformas neretieši un apkaimes iedzīvotāji sev interesējošos jautājumus var nokārtot Neretas apvienības pārvaldē vai klientu apkalpošanas centrā. Tas gan vairs nenotiek tik ātri, jo uzreiz varot tikai izdrukāt vakcinācijas sertifikātus. “Vienalga, kādā jautājumā griežas pie mums, mēs pieņemam iesniegumu un reģistrējam Aizkraukles lietvedības sistēmā, un Aizkraukle jau novīzē un skatās tālāk,” stāsta Gunita Gorbačova, Neretas klientu apkalpošanas centra speciāliste.

Līdz šim gadam katrs pievienotais novads vēl dzīvoja ar savu budžetu, bet tagad Aizkrauklē apstiprināts pirmais kopīgais budžets. Katram pievienotajam novadam izdalot prioritātes trīs projektiem. Kā ReTV skaidro Neretas apvienības pārvaldes vadītājs, vietējo speciālistu ieteikumi esot uzklausīti, pirmā prioritāte esot ielu remonti. Paši neretieši gan vairs var lemt par nelielu summu izlietojumu. “Pakalpojumu centra vadītāji ir tiesīgi slēgt līdz 1500 eiro sīkiem darbiņiem, remontiem, bet man ir tiesības līdz 10 000 kā pārvaldes vadītājam. Par pārējo viss ir jāsaskaņo ar Aizkraukles novada vadību,” pauž Juris Gorbačovs, Aizkraukles novada Neretas apvienības pārvaldes vadītājs.

Aizkraukles novada domes vadība piekrīt, ka dažādas problēmas parādoties ik dienu, jo katrā pievienotajā novadā bijušas atšķirīgas sistēmas un noteikumi. Tā zaudēti arī vairāki labi speciālisti. “Atalgojuma sistēma tika izlīdzināta, mazākie novadiņi ieguva. Viņiem atalgojums pacēlās uz augšu, bet tie, kas bija turīgāki, tie zaudēja,” stāsta Dainis Vingris, Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks.

Priekšā vēl esot komunālo pakalpojumu sakārtošana. Kopumā gan reforma neesot bezcerīga, vien pateikt, kādi būs ieguvumi un kādi zaudējumi, gan varēšot tikai pēc vismaz pāris gadiem, kad visiem būs skaidrs, kā jaunā sistēma darbosies.

#SIF_NVZ2022