Neuzņem skolā atbildīgo institūciju kļūdas dēļ

Galvenais iemesls, kāpēc bērns Valmierā šovasar netika uzņemts mācībām Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā (VPVĢ), ir atbildīgo institūciju neprecīzi sniegtā informācija. Tā, izvērtējot situāciju, secinājis Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).

Decembra sākumā ReTV Ziņās stāstījām par situāciju, kas izveidojusies Valmierā - bērna māte nevarēja iekārtot savu bērnu skolā. Kā stāstīja bērna mamma Elīna Ezera: “Rezultātā sanāk tā, ka bērns cietējs, jo Valmierā viņš nevar tikt nevienā skolā. Vienīgā skola, ko man izglītības pārvaldes vadītāja piedāvāja, bija Valmieras 2. vidusskola, no kā mēs atteicāmies. VPVĢ neuzņēma manu bērnu, kaut gan viņš nokārtoja iestājpārbaudījumus un vidējā atzīme viņam 7. Neuzņēma tikai tādēļ, ka viņam ir šis te kods.”

Savu skaidrojumu par izveidojušos situāciju sniedza arī pašvaldībā. “Viņiem tika dota iespēja augusta mēnesī valsts komisiju apmeklēt Rīgā, pārvērtēt un atkārtoti veikt šo testu, lai ietu uz ģimnāziju rakstīt iesniegumu, ko vecāks neizdarīja, arī šo komisiju neapmeklēja. Kā bērns justos valsts ģimnāzijā, kur visiem vidējais vērtējums ir astoņi komats pāri deviņi, ja viņam trūktu šī atbalsta? Kā bērns pats justos? Mums primāri ir jādomā par bērna labsajūtu,” saka Dace Vaļģe, Valmieras novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja.

Un tagad ir slēdziens - vispirms jau dienests konstatējis pārkāpumu Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumā, jo tajā nebija norādīts laiks, kad atkārtoti nepieciešams izvērtēt bērna spējas, attīstības līmeni un veselību. “Tur būtu, visticamāk, jāprecizē, kā šī programma ieteicama, līdz kuram laikam vai klasei, lai mazinātu neizpratni, kas radusies,” uzskata Maksims Platonovs, IKVD Uzraudzības departamenta direktora vietnieks.

Savukārt, veicot pārbaudi, Valmieras Pārgaujas sākumskolā secināts, ka šeit speciālo programmu ar pašvaldības medicīniskās komisijas atzinumu apgūst bērni 5. un 6. klasē, lai gan normatīvie akti šobrīd nosaka, ka šajā vecumā nepieciešams Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. “Konkrētās izglītības iestādes rīcība, vai vispār atbalsta pasākumi tiek sniegti, cik tie ir mērķtiecīgi un korekti - mēs izpētījām šos individuālos izglītības plānus. Šķiet pārlieku līdzīgi, zinot, ka individuāla pieeja katram bērnam, katram savas vajadzības,” saka Maksims Platonovs.

Dienests konstatējis pretrunas arī Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas rīcībā. Tas vērš uzmanību, ka arī bērna vecākiem tomēr vajadzējis laikus vērties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai izvērtētu bērna spēju līmeni. Izglītības kvalitātes valsts dienests vērš uzmanību, lai šādas situācijas nākotnē neatkārotos, nepieciešams veikt uzlabojumus normatīvajos regulējumos, nosakot, kad skolēnam tiešām nepieciešams apgūt speciālo izglītības programmu un cik bieži jāatkārto bērna spēju pārbaude.  


Foto: Freepik