No 2023.gada būtiski palielināsies atbalsts mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem

Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātais Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskais plāns (KLP SP) 2023.-2027.gadam paredz līdzsvarotu lauku apvidu attīstību un taisnīgu atbalstu, kā arī lielāku finansējumu Latvijas mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem, aģentūru LETA informē ministrijā.

ZM norāda, ka kopumā turpmākajos piecos gados saskaņā ar KLP SP Latvijas lauksaimnieku atbalstam paredzēti 2,5 miljardi eiro - 1,714 miljardi eiro tiks piešķirti tiešo maksājumu veidā un 0,791 miljards eiro lauku attīstības pasākumiem.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA) atzīmē, ka "jaunā Kopējā lauksaimniecības politika gan Latvijā, gan visā ES paredz mainīt līdzšinējo pieeju un ieviest tiešākus un taisnīgākus atbalsta mehānismus, lai sasniegtu dažāda lieluma saimniecības, īpaši mazās un vidējās saimniecības."

Viņš skaidro, ka ir panākts būtisks ES finansējuma pieaugums Latvijas lauksaimniecības nozarei, kas ļaus lauksaimniekiem turpināt attīstību, saglabājot aizsākto kursu uz produktivitāti, ilgtspējību un inovatīvu produktu ražošanu, kā arī nodrošinās darba vietas un apdzīvotību visos Latvijas reģionos.

Vienlaikus ZM norāda, ka pastāv nozīmīgas atšķirības dažāda lieluma, sektoru un reģionu lauku saimniecību ienākumu starpā, tādēļ ministrijā uzsver nepieciešamību lauksaimniecības nozarē pēc spēcīga un mērķorientēta atbalst tieši mazajām un vidējām lauku saimniecībām.

ZM informē, ka visas lauku saimniecības tiešo maksājumu ietvaros varēs saņemt ienākumu pamatatbalsta pamatlikmi - 88 eiro par hektāru 2023.gadā, kas palielināsies līdz 95 eiro par hektāru 2027.gadā.

Tāpat lauksaimnieki novados ar īpašiem apstākļiem, kur veģetācijas perioda ilgums ir īsāks par 195 dienām un lauksaimniecības zemes kvalitatīvais vērtējums ir zem 38 ballēm, kā arī novados, kas robežojas ar ES trešajām valstīm, pamatatbalsta likme būs par 10 eiro par hektāru lielāka.

Savukārt, lai nodrošinātu augstāku ienākumu atbalstu mazām un vidējām saimniecībām, no 2023.gada katru gadu 11% no kopējā tiešo maksājuma finansējuma paredzēti pārdalošajam ienākumu papildatbalstam un maksājumam mazajiem lauksaimniekiem.

Ministrijā skaidro, ka visas saimniecības saņems ilgtspēju sekmējošo pārdalošo ienākumu papildatbalstu - par 3,1-30 ha saņemot 53 eiro par hektāru 2023.gadā, kas pieaugs līdz 61 eiro par hektāru 2027.gadā, savukārt par 30,1-100 ha saņemot 12 eiro par hektāru.

Tāpat ZM informē, ka kā alternatīvu mazās lauku saimniecības varēs izvēlēties piedalīties arī vienkāršotā atbalsta shēmā un saņemt mazajiem lauksaimniekiem paredzētu maksājumu, kas aizstāj visus tiešos maksājumus un kur saimniecībai ir paredzēti 500 eiro gadā.

Kā pauž ministrijā, no lauku attīstības atbalsta finansējuma mazās saimniecības varēs saņemt atbalstu līdz 30 000 eiro saimniecību attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai. Kopējais finansējums periodā ir 20 miljoni eiro.

Tāpat varēs saņemt atbalstu aizdevumu veidā ieguldījumiem lauku saimniecībās ar apgrozījumu līdz 150 000 eiro gadā, kur kopējais finansējums periodā ir 31 miljoni eiro.

LETA jau informēja, ka ZM Latvijas KLP SP 2023.-2027.gadam apstiprināšanai Eiropas Komisijā iesniedza 4.oktobrī.


Foto: Freepik