No Cēsīm līdz pagriezienam uz Līviem atklāts gājēju un velobraucēju celiņš

Lai nodrošinātu velobraucēju un gājēju drošību gar reģionālo autoceļu Umurga-Cēsis, atklāts veloceliņš, kas savieno Cēsu pilsētu ar Cēsu novada Līvu ciemā jau esošo veloceliņa infrastruktūru. Celiņam ir asfaltbetona segums un apgaismojums, lai pa to droši varētu pārvietoties gan diennakts gaišajā, tā arī tumšajā laikā.  Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova: “Līvu ciema iedzīvotājiem, tāpat arī cēsniekiem tā ir fantastiska infrastruktūra, kā ātri nokļūt no viena punkta uz otru, droši pārvietojoties pa atsevišķi nodalītu infrastruktūru, nevis ejot pa ceļu malu, kas pirms tam bija realitāte. Es ļoti ceru, ka šis celiņš būs papildus grūdiens teritorijas attīstībai, lai mēs kļūtu vēl pieprasītāku vietu dzīvē.”

Veloceliņš tapis, sadarbojoties Cēsu novada pašvaldībai un “Latvijas Valsts ceļiem”. Infrastruktūras izbūvei bijusi arī nepieciešams sadarboties ar blakus esošajiem īpašumu pārvaldītājiem, nodrošinot veloceliņa platību, kura būtu ērta velobraucējiem un gājējiem. Ar Amatas apvienības pārvaldes atļauju tikuši nocirsti 196 koki, kas auga ceļa nodalījuma joslā un bijuši satiksmei bīstami vai traucējuši būvdarbiem. Savukārt daži no tiem sakopti un kokiem izveidoti vainagi. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis: “Man ir jāsaka arī paldies visu to pieguļošo teritoriju īpašniekiem, kas bija gatavi atsevināt īpašumus par labu šim velo celiņam.”

Veloceliņu infrastruktūra Latvijā tiek ierindota kā viena no galvenajām prioritātem ceļu izbūvē. Celiņi nodrošina gan mikromobilitātes paaugstināšanos, gan drošu pārvietošanos. Latvijā šādai infrastruktūras izveidei piešķirts papildus finansējums un tuvāko gadu laikā tiks attīstīti vairāk nekā 100 km veloceliņu platības. Tos izbūvēs ne tikai Rīgā, bet arī ārpus lielpilsētām. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens: “Šādi celiņi, kas ir nodalītas joslas ar augstākajiem drošības standartiem, ir labs priemērs, kāda veida infrastruktūrai būtu jābūt. Mēs parasti domājam par lielo ceļu asfaltēšanu, lielo infrastruktūru, bet nevarētu aizmirst gājēju un velo braucēju. Tā ir tā neaizsargātākā daļa. Viņiem ir nepieciešama infrastruktūra.”

Līvu ciems pēdējo gadu laikā izjutis strauju izaugsmi. Tikai dažu minūšu attālumā no Cēsīm ar pirmsskolas izglītības iestādi, kura atrodas ciema centrā, prom no lielpilsētas steigas, kā arī ar jauni attīstīto veloceliņu infrastruktūrunot ir draudzīga jaunajām ģimenēm. Suija-Markova: “Mēs redzam, ka pilsēta kā tāda paplašinās un kļūst arvien pieprasītāka. Līvu ciems ir viens no piemēriem, kas ļoti labi attīstās. Zemes gabali ir pieprasīti, šeit būvējās gan privātmājas, gan arī siltinās daudzīvokļu mājas, un tu redzi, ka tā dzīves kvalitāte un dzīves vide uzlabojas.”

Veiksmīgā sadarbība arī sekmējusi veloceliņa laicīgo izbūvi. Būvdarbi sākušies pagājušā gada augustā, pabeigti tieši skolēnu vasaras brīvlaika sākumā, lai skolēni un viņu vecāki varētu droši pārvietoties ceļā uz Cēsīm.