No Latvijā retranslējamo programmu saraksta izslēdz ap 20 Krievijas kanālus, tostarp "Russia Today"

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) nolēmusi no Latvijā retranslējamo programmu saraksta izslēgt ap 20 Krievijas kanālus, tostarp virkni "RT (Russia Today)" kanālu, liecina oficiālajā izdevumā publicētais NEPLP lēmums.

No Latvijā retranslējamo programmu saraksta izslēgtas "RT (Russia Today)", "RT (Russia Today) HD", "RT (Russia Today) Arabic", "RT Documentary (HD)", "RT Documentary", "RT TV (Russia Today TV)", "RT (Russia Today) Spanish", "Mir24", "RBK-TV", "Rossiykiy Informatsionnyy Kanal "Rossiya 24"", "Rossija RTR", "TV Centre International", "Vremya: dalekoye i blizkoye", "Bobjor", "Dom Kino", "Dom Kino Premium", "Muzika Pervogo", "O!", "Poyekhali", "Telecafe" un "Peterburg - 5 kanal".

Šo kanālu darbība Latvijā jau līdz šim bija apturēta, piemēram, programmu "Vremja: dalekoje i blizkoje", "Bobjor", "Dom Kino", "Dom Kino Premium", "Muzika Pervogo", "O!", "Pojehali", "Telecafe" un "Peterburg - 5 kanal" darbība Latvijā bija apturēta pirms pāris gadiem, jo viens no patiesā labuma guvējiem tajos bija Eiropas Savienības sankcijām pakļautais Jurijs Kovaļčuks.

Savukārt "Russia Today" kanālu izplatīšana Latvijā tika apturēta, lai novērstu naida kurināšanu un ierobežotu Krievijas veidotās kara propagandas izplatīšanu.

Kā atzīmē NEPLP, arī Eiropas Padome šā gada jūnijā savā atzinumā ir konstatējusi, ka "Krievija ir iesaistījusies sistemātiskā, starptautiskā plašsaziņas līdzekļu manipulēšanas un faktu sagrozīšanas kampaņā, lai uzlabotu savu stratēģiju destabilizēt savas kaimiņvalstis un Eiropas Savienību (ES) un tās dalībvalstis". Lai attaisnotu un pamatotu savu agresiju, Krievija "iesaistījusies nepārtrauktās un saskaņotās propagandas darbībās, kas vērstas pret pilsonisko sabiedrību ES un kaimiņvalstīs, nopietni sagrozot faktus un manipulējot ar tiem", turklāt "minētās propagandas darbības ir virzītas ar vairāku mediju kanālu starpniecību, kurus pastāvīgi tieši vai netieši kontrolē Krievijas vadība" un šādas darbības rada būtisku un tiešu apdraudējumu ES sabiedriskajai kārtībai un drošībai, tāpēc "nepieciešams ieviest turpmākus ierobežojošus pasākumus, lai apturētu šādu mediju kanālu pārraides" ES.

"Tādu programmu izplatīšana (tajā skaitā retranslācija) Latvijas teritorijā, kā arī atrašanās Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā, kuru jurisdikcijas valsts grauj vai apdraud citas valsts teritoriālo integritāti, suverenitāti vai valstisko neatkarību vai kuras ir pakļautas ES noteiktajām sankcijām, informatīvā kara apstākļos, ko īsteno Krievija, ir drauds ne tikai Latvijas informatīvās telpas, bet visas valsts drošībai. Ievērojot minēto, NEPLP ir tiesības īstenot (...) tiesības, kas saistītas ar izmaiņu veikšanu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā," teikts NEPLP lēmumā.

NEPLP uzsver, ka ierobežojumi nepieciešami, lai sasniegtu leģitīmu mērķi - aizsargātu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.

"Sabiedrībai ir tiesības saņemt patiesu informāciju un mediju uzdevums un pienākums ir kalpot sabiedrības interesēm. Padomes ieskatā, sabiedrības interesēs nav saņemt informāciju, kuru izplata programmas, kuras ir iekļautas ES sankciju sarakstos vai kuru jurisdikcijas valsts grauj vai apdraud citas valsts teritoriālo integritāti, suverenitāti vai valstisko neatkarību. Šādas informācijas saņemšana daļā sabiedrības var radīt uztraukumu un bailes savas valsts pastāvēšanu un savu, savas ģimenes nākotni. Turklāt šī informācija var saturēt arī dezinformāciju un šādas informācijas rezultātā var rasties un aktivizēties radikālas organizācijas, kuras atbalsta šīs idejas, kā arī to pretinieki, tādējādi neizslēdzot iespēju, ka valstu iekšienē var rasties dažu grupu protesti un tādējādi neapšaubāmi tiek ietekmēta sabiedriskā kārtībā un cilvēku drošība, kas būtiski un nepārprotami ietekmē valsts drošību kopumā," lēmumu pamato NEPLP.

"Padome secina, ka esošajā ģeopolitiskajā situācijā, kad Krievija līdztekus karam Ukrainā īsteno arī informatīvo karu visā Eiropā, tajā skaitā arī Latvijā, tādējādi radot riskus arī Latvijas valsts drošībai, padome atzīst, ka šajā lēmumā norādītās programmas ir jāizslēdz no retranslējamo programmu saraksta," teikts NEPLP lēmumā.

NEPLP noteikusi, ka šīs programmas atkārtoti iekļaut Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā iespējams saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā noteikto kārtību. Šīs "televīzijas programmas atkārtoti var tikt iekļautas retranslējamo programmu sarakstā, kad Krievija būs izbeigusi agresiju Ukrainā, tādējādi izbeidzot graut Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti vai valstisko neatkarību," teikts lēmumā.

Lēmums stājas spēkā no rītdienas. To var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, bet pārsūdzēšana neaptur lēmuma darbību.


Foto: Freepik