No nākamā gada Talsu novada vadība saņems lielākas algas

1.jūlijā Talsu novadā apvienojās četri Ziemeļkurzemes novadi. Katram bija sava algu aprēķināšanas sistēma un nu lielākā teritorijā vairāk darba – šis ir viens no pamatojumiem, kāpēc šobrīd Talsu novada dome palielināja atalgojumus. Tas izpelnījās sabiedrības sašutumu un dažu deputātu pārmetumus par aizmirstiem darbiniekiem. Vai darbinieki tiešām aizmirsti un kā tālāk rīkosies komiteju vadītāji, kas algu paaugstināšanu nemaz neatbalstīja? 

No nākamā gada lielāku atalgojumu saņems Talsu novada domes vadība, taču vislielāko sašutumu izpelnījās komiteju vadītāju atlīdzība, kas izskanēja, ka palielināsies par 450%. Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos skaidro, ka tie ir griesti, ko, visticamāk, neviens komiteju vadītājs nekad nesaņems, jo atlīdzība būs par faktiski nostrādāto laiku.

Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis Pinkens  (JV) ReTV Ziņām stāsta: “Ir komitejas, kurās darbs nav tik intensīvs, kurā mēdz būt divi, trīs jautājumi, piemēram, mēnesī. Es saprotu, protams, par to darbu nekādā gadījumā netiks samaksāti šie jaunajā nolikumā paredzētā pilna mēroga atlīdzība.”

Atalgojuma paaugstināšanas mērķis esot uzlabot komiteju darbu, jo tieši tur notiekot lielākais darbs. Ja tur tiek sagatavoti kvalitatīvi lēmuprojekti, domes darbs tālāk raitāks. Aldis Pinkens (JV) norāda, ka šobrīd domes ieskatā tieši komitejās darbs nav pietiekami intensīvs, jo komitejas bieži vien ir pārāk garas, lēmumprojekti īsti nav labi sagatavoti, un to dara komitejas laikā. Pareizi būtu, ka būtu komiteju vadītāju intensitāte un darba apjoms un temps jākāpina.

Tautsaimniecības komitejas vadītājs Ainis Stūrmanis (LZP) atzīst: “Ja tā nopietni gribam pacelt Tautsaimniecības komitejas darbu, strādāt labākā kvalitātē un ar labākiem rezultātiem, tad tur tiešām ir jāstrādā ļoti daudz. Es gan negribētu teikt, ka tur jāstrādā pilnu darba laiku un pilnu mēnesi, bet to, ka tam var veltīt daudz, daudz vairāk laika, tas pilnīgi noteikti.”

Pats Stūrmanis par algu paaugstināšanu gan nebalsoja, jo, viņaprāt, vispirms ir jādomā par darbiniekiem ar zemāko atalgojumu. Vai tas nozīmē, ka darbu vienas no lielākās komitejas vadībā viņš vairs neturpinās?

Ainis Stūrmanis (LZP): “Ļoti nopietns jautājums. Ja decembra vidū būs skaidrība par darbinieku atalgojumu. Ir daudz jautājumu par tiem amatiem, kur šobrīd mēs ilgstoši nevaram atrast cilvēkus, mums ir brīvas vakances ļoti daudz, tad es stipri vērtēšu. Es tiešām stipri vērtēšu, vai pēc Jaunā gada es ņemšu dalību komitejas vadībā.” Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks gan skaidro, ka nepareizs ir apgalvojums, ka darbinieki ir aizmirsti, jo pieņemtais nolikums nosakot algas no pirmā līdz pēdējam darbiniekam.  Turklāt modelis pēc kāda tiks aprēķināta katra darbinieka atlīdzība, šobrīd jau ir sasniedzis valstī noteikto maksimumu, kas ir pieļaujams katram darbiniekam atbilstoši viņa mēnešalgas grupai. Protams, šo valstī noteikto maksimālo algu varēs saņemt tikai tie darbinieki, kuri savu darbu ir izdarījuši teicami. Bet šāda iespēja jau šobrīd ir paredzēta.

Jaunajam atalgojumam jāstājas spēkā ar 1.janvāri. Pēc tā Talsu novada domes deputātiem vairs nebūs 60 stundu limits, kādu viņiem apmaksāja. Vienas no lielākajām diskusijām bijušas, kā izvērtēs, vai deklarētajās stundās patiešām pildīti deputāta pienākumi vai darītas citas lietas. Šobrīd pašvaldība paļaušoties uz deputātu godaprātu.


Foto: TV 9Pakalni