No Valmieras brauc uz skolu Rēzeknē. Pašvaldība meklē iespēju atrisināt situāciju

Tiesībsarga birojs vērsis uzmanību, ka kādam bērnam ar garīgās attīstības traucējumiem, kurš pārcēlies uz dzīvi Valmieras novadā, šeit nav pieejama viņam nepieciešamā speciālā izglītības programma, tādēļ nākas mērot lielu attālumu uz citu skolu. Tikmēr pašvaldībā norāda, ka risinājumi tiek meklēti, kā arī uzsver, ka, rūpējoties par viena bērna tiesībām, nedrīkst aizmirst arī par visiem pārējiem skolēniem. 

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija ir noteikusi, ka 8. klases skolēnam, kurš pašlaik dzīvo Valmierā, ir nepieciešams apgūt izglītības programmu bērniem ar garīgās veselības traucējumiem. Tas nozīmē, ka šis bērns var mācīties vispārizglītojošā skolā, kur šāda programma ir licencēta. Viņam nepieciešams atbalsta personāls, iespējams, arī garāks laiks mācību uzdevumu izpildei. “Šim bērnam ir ieteikta speciālās izglītības programma. Šāda programma Valmierā nav licencēta nevienā izglītības iestādē, tad šim bērnam nav iespējas tikt uzņemtam nevienā skolā savas dzīvesvietas pašvaldībā,” stāsta Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.

Tiesībsarga birojā uzsver, ka pašvaldībai šāda situācija jānovērš nekavējoties. Šajā mācību gadā bērns zināšanas noteiktajā programmā dodas apgūt no Valmieras uz Rēzekni. “Izkāpjot no sabiedriskā transporta, ir draugi. Rodas citas intereses, nevis vēlme doties uz skolu. Tas tikai veicina skolas neapmeklēšanu.”

Valmieras novada pašvaldības Izglītības pārvalde iesniegumu par bērna uzņemšanu skolā saņēmusi vien novembrī. Rūpīgi izpētot situāciju, pašvaldība secinājusi, ka Latvijā bērnam nepieciešamo izglītības programmu īsteno 19 vispārējās izglītības iestādes. Tās ir skolas ar nelielu bērnu skaitu klasēs, kamēr Valmieras pilsētas skolās audzēkņu skaits klasēs ir ap 30. “Nākamais solis bija izvērtēt Vidzemi, kur mēs tuvāk varam kādu sadarbību. Tuvākais Cēsu novads, otrs – Limbažu novads. Cēsu speciālā izglītības iestāde teica, ka šajā mācību gadā nevar uzņemt. Esmu sazinājusies ar Limbažu novada Izglītības pārvaldes vadītāju, kura ieteica vērsties Limbažu vidusskolā, kur šādu programmu īsteno,” stāsta Valmieras novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže.

Valmieras novada pašvaldības Izglītības pārvalde arī izvērtējusi iespēju bērnam nepieciešamo programmu licencēt kādā no skolām, kas atrodas ārpus pilsētas. Taču, pirmkārt, jau mācību gada vidū ir ļoti sarežģīti piesaistīt nepieciešamos atbalsta speciālistus: psihologu un asistentu. Otrkārt, tas radīja satraukumu citu bērnu vecāku vidū. Pāže: “Vecāki, padzirdot situāciju, ka šāds bērns būs klasē, ļoti uztraukušies, jo uzmanību vajag visiem. Mums jādomā, lai kvalitāti nezaudē neviens, jo ikvienam pienākas atbilstoša izglītība.”

Izglītības pārvalde bērna likumīgos pārstāvjus informējusi par iespēju bērnam nepieciešamo izglītības programmu apgūt Limbažu vidusskolā. Valmieras novada pašvaldība izvērtēs iespējas nākamajā mācību gadā šādu programmu pamatskolas skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem licencēt Valmieras Gaujas krasta vidusskolā, kas jau īsteno speciālās izglītības programmas. Pašlaik šeit šī programma pieejama pirmskolas audzēkņiem. 


Foto: Freepik; ilustratīvs