Noskaidros latviskāko vārdu

Latviešu valoda ir viena no senākajām valodām Eiropā. Par spīti dažādu tautu un tātad arī valodu un kultūru iebrukumiem, tā aizvien ir saglabājusies un ir pārsteidzoši bagāta. Šobrīd ikviens var sarūpēt dāvanu Latvijai jubilejā un balsot par savu latviskāko vārdu.

Laikā, kad pasaules robežas ir atvērtas un cilvēki saziņai izmanto dažādus sociālos tīklus arī valodas savā starpā samaisās. Latviešu jaunieši saziņā aizvien biežāk izmanto vārdus no angļu valodas, mūsu leksikā joprojām vēsturiski netrūkst arī krievu valodas vārdi. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi rūpēties par dzimtās valodas bagātību.

Akcija norisinās divās daļās. Sākotnēji no 25. septembra līdz 25. oktorbim ikviens varēja iesūtīt savu brīvi izvēlētu latviskāko vārdu. Kopumā tika saņemti aptuveni 800 vārdi no 1360 interesentiem. To vidu dažādi personvārdi, vecvārdi, arī darbības vārdi.

Savu latvisāko vārdu izvēlējies arī Valsts prezidents Egils Levits. Viņaprāt tas ir “paveikt”. Savukārt Latviešu valdodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis kā savu latviskāko vārdu nosaucis “tēvzeme”. Šobrīd atlasīti 10 vārdi, par vienu visiemīļoātko šobrīd var nobalsot ikviens.

Latviešu valodas aģentūra iecerējusi cilvēku iesūtītos latviskākos vārdus apkopot grāmatā. Savukārt nākamgad pirms valsts svētkiem šādi pat varētu tikt noskaidrots latviskākais izteiciens.