Objektu būvniecības termiņš - astoņi gadi; laikus nepabeigtos apliks ar paaugstinātu NĪN

Laikā, kad daudz kas kļuvis dārgāks un jādomā, kā ieekonomēt, daļai iedzīvotāju, kuri pirms vairākiem gadiem sāka būvēt vai pārbūvēt savu īpašumu, jāsāk jau laikus domāt arī par tā nodošanu ekspluatācijā. Jau pirms spēkā stājās jaunais Būvniecības likums, objektu būvniecībai tika noteikts termiņš - astoņi gadi.

Jau pirms diviem gadiem publicēta informācija vietējā Jelgavas avīzē, iedzīvotājiem skaidrojot, ka tiem, kuri būvniecību sāka līdz 2014.gada 1.oktobrim, ir atlicis mazāk nekā gads tās noslēgšanai un visu dokumentu sakārtošanai, jo no nākamā gada 1.oktobra laikus nepabeigtiem būvobjektiem piemēros paaugstinātu Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā. Jelgavas Būvinspekcijas vadītāja stāsta, iedzīvotāji sarosījās, interesējās, kas viņiem jādara, taču aktivitāte pamazām norima. Nesen informācija publiskota atkārtoti. “Šobrīd mūs tie cilvēki gāž riņķī, viņi raksta mums e-pastus, iesniegumus, zvana pa telefonu, un, ņemot vērā, ka mums visi dienesta telefoni pārslēgti uz mobiliem telefoniem, pat vakaros saņemam zvanus no tiem cilvēkiem, kuri prasa konsultāciju, no kā sākt un nodot ekspluatācijā tos objektus. Mani darbinieki tagad strādā pie visiem tiem reģistriem, kuri bija veidoti mums 2000.gadā elektroniski. Tagad veic to apkopojumu, mums veidojas tā aina, cik tad mums tie objekti, kuri nav nodoti ekspluatācijā no tā laika. No sākuma tas skaitlis ir baiss, bet mēs filtrējām, tāpēc, ka ar nodokli tiks apliktas tikai dzīvojamās mājas, kuras nav nodotas ekspluatācijā. Saimniecības ēkas un komunikācijas uz to nepakļauj,” skaidro Natālija Ļubina, Jelgavas valstspilsētas Būvinspekcijas vadītāja.

Jelgavā aptuveni 300 objektu esot tādi, kuriem ir atvērta būvatļauja, bet tie nav nodoti ekspluatācijā. Ir arī dažas nepabeigtas daudzdzīvokļu ēkas, viena no tām jau zem jumta, uzsākti arī apdares darbi. Ir arī ekspluatācijā nenodotas mājas, kas, kā izrādās, jau tiek apdzīvotas. “Tagad zvana cilvēki, ka viņi tur trīs, četrus gadus dzīvo, viņi pilnīgi aizmirsuši, ka viņiem jānodod ekspluatācijā, pat tādi ir. Kad viņiem sāk skaidrot, ka tas likumā nes pat atbildību, tad viņi sāk domāt. Redziet, kā ir, tieši tādi cilvēki, viņš saka, es šeit nedzīvoju, es šeit sargāju, kaut viņiem ir kaktusi un orhidejas uz palodzēm, aizkari, un viņš saka - es šeit tikai sargāju, jūs nevarat man šeit neko piešūt,” pauž Natālija Ļubina.

Arī Jelgavas novadā norāda, šādi gadījumi ir, ir arī jau bijuši piemēroti administratīvie sodi. “Tie cilvēki, kuri savulaik būvējuši, ņēmuši kredītus, tur varētu teikt tā, banka jau viņus piespieda, banka deva nosacījumus, kurā laikā viņam vai nu bija jaunbūve jāieraksta zemesgrāmatā, vai deva termiņus, kad viņam ir jāieraksta zemesgrāmatā. Tiem jau piespiedu kārtā viss ir kārtībā, bet tie, kas būvējuši par savu naudu, nekur nav kredītus ņēmuši, viņš jau arī saprot, viņam ekonomiski izdevīgāk ir, bet tas tā negodīgi pret pārējiem, kas ir visu noformējuši savlaicīgi,” pauž Andris Ziemelis, Jelgavas novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs.

ReTV Ziņām Ekonomikas ministrijā Andris Lazarevs skaidro, lai gan faktiski jaunais Būvniecības likums stājās spēkā 2014.gadā, noteikumi, kas nosaka maksimālo būvdarbu veikšanas laiku - astoņi gadi -, aktuāli ir jau no 2013.gada, kad attiecīgais regulējums jau tika pieņemts. “Tas bija viens no mehānismiem, lai faktiski piespiestu ēku nodot ekspluatācijā, otrs arī šis mehānisms tika paredzēts, jo tajā 2013.gadā jau tika secināts, ka ne visās pašvaldībās ir ne pietiekami daudz būvinspektori, lai varētu sistemātiski apsekot visus nekustamos īpašumus, kuros ir izdotas gan būvatļaujas, gan arī varētu veikt viņu pienācīgu kontroli. Respektīvi, pašvaldībai jāizvēlas, vai sūta būvinspektoru uz nozīmīgākiem objektiem vai privātmāju apsekošanu. Būtībā tas vienmēr bija tekošie nozīmīgākie objekti, objekti, kur ir lieli būvdarbi, līdz ar to privātmāju sektors bieži vien palika ne tik labi uzraudzīts.”

Pašvaldībās piebilst - tie, kuri apzinās, ka saviem spēkiem vairs nespēs būvniecību pabeigt, iespējams, nolems nekustamo īpašumu pārdot. Taču pircējiem ir jābūt uzmanīgiem, jo, lai arī īpašnieks būs cits, būvniecības procesam atvēlētais laiks paliek nemainīgs. Var būt arī atsevišķi gadījumi, kad nepabeigtās būves īpašniekam izdevīgāk būtu to nojaukt. Šādā gadījumā ir jāsaņem atļauja objekta nojaukšanai. 


Foto: Freepik