Ogrē bioatkritumu konteineri parādās arvien vairāk

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu līdz 2035. gadam atkritumu poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars ir jāsamazina līdz 10% no kopējā sadzīves atkritumu daudzuma. Lai sasniegtu šo mērķi, Eiropas Savienības dalībvalstīs ieviesta bioloģisko atkritumu dalītās savākšanas sistēma, kas šogad uzsākta arī Latvijā. Piemēram, Ogrē tagad tiek izvietoti arvien vairāk bioloģisko atkritumu konteineru. 

Līdzās kartona, stikla un plastmasas šķiroto atkritumu kontenieriem Ogrē pie daudzdzīvokļu mājām tagad izvietoti arī bioloģisko atkritumu konteineri, kas ir brūnā krāsā. Šobrīd gan vēl tikai daļai daudzdzīvokļu māju. Pie pārējām ir jāatrisina dažādas problēmas, lai konteinerus varētu novietot. SIA “Ogres namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs: “3. maijā uzsākām šo procesu, uzstādījām 39 bioloģisko atkritumu konteinerus, kas kopā apkalpo 52 mājas Ogres pilsētā. Par pārējām mājām būs jālemj sadarbībā kopā ar iedzīvotājiem. Tur ir atkritumu stāvvadi, tur ir dažādas nianses.”

Lai gan daudzi atkritumu apsaimniekotāji bioloģisko atkritumu konteineru izvietošanu piedāvāja ātrāk, nekā nosaka regula, iedzīvotāji tikai šogad aktīvi esot sākuši par to domāt. SIA “Eco Baltia vide” tirdzniecības departamenta vadītājs Kristaps Dreimanis: “Ja mēs skatāmies, tad Rīgā mums ir izlikti jau aptuveni 2000 bioatkritumu konteineri. Ja mēs skatāmies pa visu Latviju, jo mums ir vairākas vietas, kur apsaimniekojam, vairāk nekā 2500 konteineru. Cilvēku aktivitāte ir, tā palielinās. Bet, protams, šis gada sākums mums bija tāds visplūstošākais un aktīvākais.”

Bioloģiskos atkritumus var izmest papīra vai bioloģiski noārdāmos maisiņos. Bioloģiskie atkritumi ir mājsaimniecību, dārzu un parku, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un citi pārtikas ražošanas atkritumi. Taču precīzi, ko drīkst un nedrīkst mest iekšā konteineros, var izlasīt uz paša konteinera, kur norādīta informācija par to. Ja tomēr tiks izmesti arī sadzīves atkritumi, tam būs sekas. Grīnbergs: “Noteikumi paredz, ka tas tiek pielīdzināts sadzīves atkritumu konteineru izvešanas izmaksām. Tātad – to stingri vajadzētu ievērot.”

SIA “Ogres namsaimnieks” un SIA “Eco Baltia vide” pārstāvji gan norāda, ka situācija ir uzlabojusies. Māju iedzīvotāji arvien vairāk pievērš uzmanību, ko drīkst un ko nedrīkst mest iekšā bioloģisko atkritumu konteineros. 


Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par sižeta saturu atbild SIA "VIDZEMES TV".
#SIF_MAF2024