Ogrē cīņa ar lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu

Katrs pats ir atbildīgs par saviem atkritumiem. Lai arī līdz šim Ogrē lielo gabarītu atkritumus - mēbeles un elektrotehniku - laukumos savāca apsaimniekotājs, turpmāk tas gulsies uz pašu iedzīvotāju pleciem. Un, kā izrādās, paši iedzīvotāji ar savu rīcību bijuši šādas idejas veicinātāji. 

Lielgabarīta atkritumu kaudzes pilsētas centrā un negodprātīga iedzīvotāju rīcība, atstājot atkritumus daudzdzīvokļu namu laukumos arī privātmāju īpašniekiem, mudinājusi Ogres pilsētā ieviest stingrākus apsaimniekošanas noteikumus. 

Jau pirms pusgada vietējais apsaimniekotājs SIA “Ogres namsaimnieks” ieviesa kārtību, kas paredzēja lielgabarīta atkritumus izvest konkretās mēneša dienās, bet... “Šī kārtība nestrādāja, diemžēl," atzīst Kaspars Grīnbergs, SIA “Ogres namsaimnieks” valdes loceklis. "Tas, ko mēs novērojām, ka pie daudzām mājām šos lielgabarīta atkritumus sāka likt pie kāpņu telpām. Un tad, kad tur ir liela kaudze ar lielgabarītu, tad, protams, ir viens otrs iedzīvotājs, kas neuzskata par vajadzību savus ikdienas atkritumus nest uz atkritumu laukumu, uz lielo konteineru, Viņš nomet savus atkritumus turpat pie lielgabarīta atkritumu kaudzes. Tie ir vidi degradējoši apstākļi. Mēs rādām sliktu piemēru saviem kaimiņiem, pilsētas viesiem un saviem bērniem. Un lielākā daļa patiesībā neģenerē lielgabarīta atkritumus. Līdz ar to piemērot viņiem maksu par pakalpojumu, kuru viņi fiziski neizmanto, nav pareizi, nav korekti.”

Tāpēc no 1.septembra pieņemts lēmums, ka turpmāk par lielgabarīta apsaimniekošanu katrs rūpēsies pats. Katram iedzīvotājam, kurš tos saražo, pašam būs tie jānogādā uz šķirošanas atkritumu laukumu. Turpmāk iedzīvotājiem, kas dzīvo konkrētajā mājā, būs jāiesaistās šīs problēmas risināšanā. Jāfiksē, ja lielgabarīta atkritumi tur tiek novietoti, jāziņo Ogres namsaimniekam vai pašvaldības policijai. 

Kā norāda pašvaldības policijā, darbs pie atkritumu apsaimniekošanas sakārtošanas un uzraudzības jau tika uzsākts gada sākumā. Tostarp, veikts monitorings pie daudzdzīvokļu atkritumu laukumiem. "Process vairāku mēnešu garumā, kuru mēs veicam, parāda to, ka ar to disciplinētību ir tā, kā ir. Jo diemžēl ne visi iedzīvotāji grib dzīvot kārtībā un tīrībā. Ir diezgan liels procents arī to iedzīvotāju, kuri šos noteikumus neievēro," saka Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis. Viņš aicina iedzīvotājus būt atbildīgākiem, jo sliktakajā gadījumā var nākties šķirties no gana prāvas naudas summas: var tikt piemērots sods no 70 līdz 1000 eiro. 

Kā skaidro “Ogres namsaimnieks”, ja lielgabarīta atkritumi tiks novietoti namu atkritumu laukumos, tie tiks izvesti, bet izmaksas par to izvešanus segs visi konkretās mājas iedzīvotāji. Tāpēc vēl svarīgāk ir sekot līdzi, lai ikviens ievērotu noteikumus.