Ogres novadā – konkurss par sakrālā mantojuma saglabāšanu

Lai saglabātu un attīsītu valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas –, Ogres novadā konkurss par sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanu notiek jau kopš 2017. gada. Novada baznīcas un draudzes var iesniegt pieteikumu kādam projektam, ko vēlas realizēt, bet dažādu apstākļu dēļ to nevar izdarīt pašu spēkiem. Arī šogad nav izņēmums, ir pieteikušies vairāki pretendenti finansējumam. Ogres novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska: “Ir seši pieteikumi. Komisija iepazīstās pašlaik ar šiem iesniegumiem. Un notiks vērtēšana saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti saistošajos noteikumos. Augstāko punktu skaitu piešķir kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem ar valsts nozīmes statusu. Tad ir arī reģionālas nozīmes, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi.”

Vienu no pieteikumiem iesniegusi Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze ar lūgumu piešķirt finansējumu pacēlēja ierīkošanai, lai visi apmeklētāji varētu tikt uz otro stāvu. Tāds jau baznīcā ir bijis, taču šobrīd vairs nestrādā. Ikšķiles evaņģēliski luteriskās draudzes priekšiniece Laila Vītola: “Esam remontējuši vairākkārtīgi. Bet paiet kāds neliels laiks, atkal tas nestrādā. Tas ir, bet nepilda funkcijas. Un nolēmām šogad, ka tas tomēr ir jāsakārto. Jo tas ir jūtīgi. Cilvēki nāk uz baznīcu gan apmeklēt koncertus, gan viesi brauc skatīties baznīcu, mums jau ir izstāde. Ir ko parādīt.”

Ikšķiles evanģēliski luteriskā draudze šogad konkursā piedalās jau otro reizi. Draudzē norāda, tikai ar ziedojumiem baznīcu uzturēt nevarot. Aizvadītajā gadā baznīcai tika piešķirti 3000 eiro kancelejas telpas remontam, kur tika ierīkota baznīcas vēstures un novadpētniecības izstāde, kas sadalīta trīs laika periodos. Ikšķiles evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs, Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugals: “Periods, kas ir vecās Ikšķiles svētā Meinarda baznīca, kas tagad Daugavā uz salas, kas bija šīs draudzes senā baznīca jau kopš viduslaikiem. Tad tur ir šīs baznīcas celtniecība. Trešais posms šīs baznīcas atjaunošana. Jo trešajā posmā ir tā, ka 2000. gadā draudze šeit tikai varēja ieiet, šajā dievnamā.”

Kopējais finansējums, ko pašvaldība var piešķirt sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai, ir 18 000 eiro. Taču vienam iesniedzējām maksimālais finansējuma apmērs ir 3 000 eiro. Ogres novada pašvaldībā stāsta, ka ir baznīcas un draudzes, kas jau vairākus gadus piedalās konkursā un pozitīvi to novērtē. Ogres novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska: “Atskaitoties par finansēm un arī sazinoties, jautājot par nākotnes, teiksim, konkursiem, budžeta iespējām, var just, ka draudžu vecāki ir ļoti apmiernāti ar to, ka tā jau ir tāda plānveidīga rīcība un atbalsts.”

Šī gada konkursa rezultāti bus zināmi pēc Jāņiem. Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par sižeta saturu atbild SIA "VIDZEMES TV".
#SIF_MAF2024