Pamatskolas pārtop par sākumskolām. Vai sekmīgi?

Savas skolas gaitas Baiba Ratinska pirms sešiem gadiem uzsāka Asūnes pamatskolā. Tobrīd lauku pamatskolā Dagdas novadā skolēnu bija maz, tāpēc klīda baumas par skolas slēgšanu. Tomēr uzreiz tas nenotika - 2018. gadā pamatskolu reorganizēja par sākumskolu, taču arī tās mūžs bija īss un pagājušogad to slēdza.

Kopš septembra Baiba mācās pilsētas vidusskolā. Tur klases ir nesalīdzami lielākas. Par to - labi vai slikti - meitas un mammas viedokļi atšķiras.

Priekšroku dažādībai pilsētas skolā (par spīti lauku skolas tuvumam) Asūnē deva vairākums skolēnu un to vecāki. Ar to pašvaldība nebija rēķinājusies. Dagdas novadā vienlaikus ne tikai Asūnē, bet arī Šķaunē pamatskolas reorganizēja par sākumskolām. Šķaunē skola gan vēl darbojas.

Regīna Pauliņa, Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja, pauž: “Asūnes skola atšķirībā no Šķaunes skolas atrodas daudz tuvāk novada centram. Tika sakārtots ceļa segums no Asūnes līdz Dagdai. Tas viss ietekmēja skolēnu pārvietošanos uz citu izglītības iestādi.”

Līdzīgas situācijas ir arī citās pašvaldībās. Par sākumskolām pēdējo trīs gadu laikā reorganizētas 15 pamatskolas. No 12 pēdējo trīs gadu laikā likvidētajām sākumskolām vairums vēl pirms kāda laika bija pamatskolas. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šādu situāciju pamato ar skolēnu skaita izmaiņām un tālāko rīcību liek uzņemties pašām pašvaldībām.

Lelde Zemberga, IZM Izglītības departamenta eksperte, pauž, ka izveidojusies tendence: “Sākumskolas likvidējas tad, ja sākotnējais lēmums par pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu ir bijis situācijā, kad arī sākumskolā jau skolēnu skaits ir diezgan kritisks. Tā ir tā viena no lietām, ko aicinām izvērtēt pašvaldības pie lēmumu pieņemšanas.”

Pašvaldībām priekšā smagi lēmumi par katras mazās skolas nākotni. Tā tas ir ar Medumu pamatskolu. Vai ir vērts? Uz šo jautājumu jau vairākus mēnešus atbildi meklē Daugavpils novada domē, lemjot par tās likteni.

Daugavpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska stāsta, ka Medumu pamatskolā mācoties 42 izglītojamie. Viena bērna uzturēšana skolai izmaksājot dārgi, kā arī jāmaksā pedagogiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem atalgojums. “Tika izlemts Medumos veidot programmu izglītošanos vietu, pievienojot to Sventes vidusskolai.”

Medumos pašvaldība cerēja likvidēt skolu kā atsevišķu izglītības iestādi, bet saglabāt visas deviņas klases. IZM gan šo plānu neapstiprināja. Viņi iesaka tur atstāt tikai sešas klases. 

Ministrijā atzīst, ka pašvaldības tiek mudinātas atstāt sākumskolas tuvāk dzīvesvietai, tomēr jāvērtē, vai skolēnu skaits ļaus nodrošināt skolotājiem cieņpilnu atalgojumu. Daugavpils novadam jāizvērtē, vai prasmīgus un motivētus skolotājus algot Medumos pašvaldība var atļauties. Bet ir jautājums, vai pēc pāris gadiem arī šai skolai nedraud likvidācijas liktenis.