Pandēmijas laikā bērni un pusaudži izjūt lielāku agresiju

Kliegšana, pazemošana, pamešana novārtā un sišana – šādu apdraudējumu izjūt daudzi bērni un jaunieši. Par to liecina arī saņemtie zvani bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa centrā.

Amanda Vēja, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārstāve, pauž: “To mēs redzam arī bērnu emocijās, garīgajā veselībā un kā viņi jūtas – un jāsaka, ka bērni jūtas diezgan nomākti, diezgan arī depresīvi.”

Sniegto konsultāciju un saņemto zvanu ir divas reizes vairāk nekā laikā pirms pandēmijas – atzīst VBTAI. Amandai Vējai šķiet, ka visaktuālākā šobrīd esot emocionālā vardarbība gan vecāku un bērnu savstarpējās attiecībās, gan arī māsu un brāļu starpā.

12 līdz 15 gadi – visbiežākais vecums, kad zvana pusaudži. Daudziem domas ir arī pas pašnāvību. Amanda Vēja stāsta, ka bērni sev dažādos veidos kaitē, piemēram, graizot rokas, lai mazinātu emocionālo spriedzi.

VBTAI pārstāve atzīst – dažās ģimenēs, kurās jau bijušas problēmas, tagad tās saasinājušās. Viens no cēloņiem - attālinātas mācības un pārlieku ilga kopā būšana. Inspekcijā vēl norāda, ka sociāliem dienestiem un bāriņtiesām nodotās lietas ir vairāk nekā pagājušā gada decembrī.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Aurika Zīvere stāsta, ka klāt nākušas arī jaunas ģimenes, kuras ikdienas situācijā varētu arī nepamanīt. Noslēgtā vide situāciju rada saspringtāku. Viņa piebilst – dažkārt vecāki kā audzināšanas metodi izvēlas vardarbību.  “Varbūt ne smagā formā, bet tiek iesistas pļaukas, dažādi viegli pāri nodarījumi bērniem.”

Bāriņtiesu darbinieku asociācijā pieļauj, ka viens no cēloņiem ir tas, ka vecākiem nākas iejusties pedagoga lomā. “Vecākiem jau nav šo te pedagogu prasmju un izglītības, lai iemācītu šīs te vielas, kas bērnam jāiemācas patstāvīgi. Un bieži vien vecāki arī neizprot šo te vielu,” tiek atzīts.

Amanda Vēja piebilst, ka zvani tiek saņemti arī no vecākiem. Vecāki bieži vien nesaprot bērnu uzvedību, kā arī atzīst, ka nespēj atrast kontaktu ar savu bērnu.

Bērnu tiesību aizstāvošās iestādes aicina bērnus un jauniešus nekautrēties ziņot par nelabvēlīgajiem apstākļiem. Tam arī izveidota mobilā lietotne “Uzticības tālrunis”.

“ Mūsu pieredze apliecina, ka nereti bērniem ir vieglāk runāt ar svešu cilvēku, nekā ar tuvu. Bērnam ir arī vieglāk, ja viņam par sevi nav jāstāsta tas, ko viņš nevēlas, “ atzīst VBTAI pārstāve.

Diennakts uzticības tālruņa numurs, kur var saņemt palīdzību, ir 116111.