Par 50 - 100 eiro paaugstina uzturēšanās maksu sociālās aprūpes centros

 Cēsu pilsētas pansionātā “Cīrulīši” ar 1.janvāri par 50 eiro paaugstināta uzturēšanās maksa. Klientiem kopumā būs jāmaksā 655 eiro mēnesī. Jāpiebilst, cenrādis mainīts arī aprūpes namā “Urga” Alojas novadā, tur uzturēšanās maksa noteikta 700 eiro mēnesī. Iestādē skaidro, ka cenu ietekmē ne tikai minimālās algas palielinājums, bet arī tas, ka dārgāki kļuvuši citi pakalpojumi. To uzsver arī privātajā sociālajā aprūpes centrā “Mārsnēni”.

Sociālo aprūpes centru “Mārsnēni” un “Sērmūkši” vadītāja Evija Jēkabsone atzīst: “Pagājušā gadā vairākkārtīgi pakāpeniski esam cēluši algas visos sektoros strādājošajiem darbiniekiem un aprūpētājiem. Aprūpes personālam alga pacelta divas reizes, nesagaidot šo mūsu pakalpojuma maksas paaugstināšanu.” Viņa pauž, ka tas nozīmē, ka algas bija paaugstinātas jau no septembra.

Gan Mārsnēnos, gan Sērmūkšos vidējā uzturēšanās maksa mēnesī klientam turpmāk būs ap 750 eiro. Vēl lielāka maksa noteikta Kuldīgas slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā. Tur ar 1.februāri tā būs 800 eiro mēnesī.

Agris Rozenfelds, Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs, stāsta, ka maksa tiek turēta zemāka, ja salīdzina ar reālo pašizmaksu. Cenu apstiprinot dome. Viņš kā vadītājs redzot, ka strādā ar “mīnus” zīmi – pansionāts jāuztur no slimnīcas līdzekļiem, ko pati slimnīca atļauties nemaz nevarot. Viņš atzīst, ka cenu paaugstināšana esot uz darbinieku atalgojuma rēķina.

Lielu izdevumu daļu veido arī infrastruktūras uzturēšana un komunālie pakalpojumi. Tam seko izmaksas par ēdināšanu, medikamentiem un citām ikdienas vajadzībām. Iestādēs norāda, ka šobrīd jūtami pieauguši izdevumi arī par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Evija Jēkabsone: “Tie ir cimdi, bez kuriem mēs vispār nevaram iedomāties ikdienā darbu. Pie katra klienta katru reizi jāiet ar jauniem cimdiem. Protams, atbilstoši pārējām visām Covid-19 prasībām, individuālie aizsardzības līdzekļi tiek vēl piepirkti, un tiem visiem cenas ir ļoti augušas. Ja agrāk cimdu paciņa, ja nemaldos, bija līdz 4 eiro, bet tagad cimdu paciņa ir jau ap 20 eiro.”

Pagaidām būtiskas izmaiņas cenrādī gan nav plānotas valsts sociālās aprūpes centros. Labklājības ministrijā informē, vai būs tāda nepieciešamība, to vēl vērtēs.

Ņemot vērā, ka sociālās aprūpes centros vislielāko izdevumu daļu veido personāla atalgojums, iestādēs atzīst, ir svarīgi novērtēt savus darbiniekus arī ar lielākām algām. Sevišķi būtiski tas ir aprūpētājām, kurām alga vidēji ir ap 600 līdz 700 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Un, kā piebilst ministrijā, mazo algu dēļ aprūpes centru darbinieki spiesti strādāt vairākos darbos.