Pastendē tiks atjaunots vairāk nekā 150 gadus sens tilts

Pirms vairāk nekā 150 gadiem celto tiltu Talsu novada Pastendes ciemā drīkst šķērsot ne vairāk kā divi cilvēki vienlaicīgi, uz tā viņi aicināti neuzkavēties. Jau vairākus gadus tilts ir pirms sabrukšanas stadijā, un līdz šim finansējuma tā sakārtošanai nebija. Šobrīd Talsu novads ņems aizņēmumu, tilts ne tikai atgriezīsies savā senatnīgajā izskatā, bet pēc vairāku gadu desmitiem pa to pārvietoties varēs arī transports.

Nelielais tilts pār Stendes upi sadala Pastendi divās daļās. Vienā pusē ir centrs, izglītības iestādes un daudzdzīvokļu māju rajons, bet otrpus tiltam - aptuveni 40 mājsaimniecības un sporta centrs, kurp ceļu mēro ap 300 skolēnu un bērnudārza audzēkņu. Jau trīs gadus tilts ir pirms sabrukšanas stadijā, bet pamatu iebrukšana iespējama jebkurā brīdī. “Pēc ekspertu ieteikuma tiltam pāri ir pārbūvēta metāla laipa, lai nebūtu jāpārtrauc iespēja iedzīvotājiem pārvietoties,” saka Kitija Vecmane, Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja.

Pavisam netālu no tilta ir Pastendes muiža, turpat blakus – sens brūzis, arī pašam tiltam ir vairāk nekā 150 gadu. Tas savulaik būvēts pajūgiem un gājējiem. “Padomju gados tiltam tika izveidots dzelzsbetona paplatinājums, tika izbūvēts kanalizācijas spiedvads zem tilta. Un šajos gados pa tiltu brauca visa tā laika smagā tehnika. Tā kā tilts ir diezgan lielu slodzi aizvadītajos gados piedzīvojis,” stāsta Kitija Vecmane.

Tilta sakārtošana ir gaidīta vismaz divdesmit gadus. Finansējuma tam nebija, taču līdz šim izdevies veikt ekspertīzi un pārbūves projektu. Tas ļāva Talsu novada pašvaldības jaunajam sasaukumam reaģēt ātri un iesniegt pieteikumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē. “Ņemot vērā Covid situāciju, tā ir nesusi arī pozitīvas iespējas, un šajā gadījumā šis aizņēmums ir pateicoties valsts palīdzībai šajā Covid situācijā. Es visu vēsturi šim tiltam nevaru pilnībā komentēt, bet skaidrs ir viens, ka šis tilts ir praktiski jāuzbūvē no jauna,” skaidro Jolanta Skujeniece, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja.

Ņemot vērā apjomīgos darbus un to, ka pēc vairāku gadu desmitiem pa to atkal varēs pārvietoties transports, kas atvieglos darbu arī glābšanas dienestiem, tilts kopā ar PVN izmaksās ap 600 tūkstošiem eiro. Atrodoties Pastendes muižas apbūves teritorijā, tilts ir uzskatāms par nozīmīgu kultūrvēsturisku vides elementu. Tas tiks veidots ar mūsdienīgiem materiāliem, taču fasāde būs vēsturiskā izskatā. “Ir paredzēts atjaunot tiltu no mūrētiem laukakmeņiem, laukakmeņu plāksnēm, kā arī kaltiem granīta blokiem. Mēs iesakām, ja vien tas ir iespējams, tad vienā no urbumiem konstatēto vēsturisko bruģi integrēt atjaunojamajā objektā vai kādā citā vietā Pastendes muižas apbūves teritorijā. Tās ir tās svarīgākās lietas, kas ir jāievēro,” saka Elīna Orna, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja.

Lai šarmanti vēsturiskais tilts iekļautos ainavā, pašvaldībai būs papildus darbs pie apkārtējās vides piemērošanas. Šobrīd tiek gaidīta pozitīva atbilde aizņēmumam, un Talsu novads cer, ka darbus izdosies uzsākt vēlākais vasaras beigās, jo aizdevuma nosacījumi paredz, ka šogad jau jāapgūst puse no finansējuma.